FORMU DOLDURUN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM

  Adınız Soyadınız
  Telefon
  TC Numarası

  3. şahıs sorumluluk sigortası, sigortalının faaliyeti esnasında 3.şahıslara vereceği zarara karşı hem sigortalıyı korumak hem de 3.şahısların haklarına kavuşmasını sağlamak amacıyla yapılan sigortalardır.

  Üçüncü şahıs, sigortalının faaliyetleri sebebiyle zarar gören şahıslara denilir. Bu şahısların sigortalının faaliyetleri esnasında ölmesi, yaralanması, vücudunda kalıcı hasarlar oluşması veya sağlığının bozulması, üçüncü şahısa ait malvarlığı haklarının zarar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi halinde, sigorta şirketi sigortalıya yöneltilecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

  3. Şahıs Sorumluluk Sigortası Şartları

  Üçüncü şahısın zararına karşı ödenecek miktar sigorta poliçesinde belirtilenle sınırlıdır. Poliçenin amacı hem sigortalıyı haksız ve kötü niyetli taleplere karşı korumak hem de olası bir zarar halinde ekonomik olarak güvenceye almaktır.

  Bu sigorta, sigortalının bir tüzel şahıs yani şirket veya ticari faaliyet gösteren bir firma olması halinde de yapılabilir. Yani şirketler de çalışanlarının işlerini yaparken üçüncü şahıslara verecekleri zararlara karşı bu sigortayı yaptırabilirler. Bu anlamda üçüncü şahıs sigortasının sigortalı ve lehtar kapsamının geniş tutulduğunu söylemek mümkündür.

  3. şahıs sorumluluk sigortasının kapsamı nelerdir?

  sigorta_brokerinin_tanimi_nedir

  • Gerçek veya tüzel şahıslara kasten ve bilerek verilen zararlar,
  • Bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya özel anlaşmaya dayalı faaliyetlerde sigortalının yasal sorumluluğunu aşan kısımlar,
  • Sigortalının işyerinde çalışan şahısların veya aile efradının talepleri,
  • Motorlu nakil araçlarının kullanıcı veya sahiplerine karşı ileri sürülen tazminat talepleri,
  • Spor müsabakaları esnasında ortaya çıkan zararlar,
  • Savaş, darbe, isyan, grev gibi durumlarda ortaya çıkan zararlar,

  gibi başka sigorta poliçelerinin konusu olan hususlar teminat altına alınamaz.

  3. şahıs sorumluluk sigortası neden önemlidir?

  sonrasiSigorta, öngörülemeyen ve kasıtlı olmayan eylemler sebebiyle üçüncü şahısları görecekleri maddi veya cismani zararları teminat altına almak amacıyla yapılan bir sigortadır. Zarar gören üçüncü şahıs gerçek şahıs olabileceği gibi tüzel şahıs de olabilir. Sigortanın amacı bu gibi durumlarda sigortalının afaki tazminat talepleri ile karşılaşmasını önlemek, ani gelişen durumlarda sigortalıya toplu ödeme yapabileceği bir güvence sağlamaktır.

  Firmamız sigorta sektöründe geniş bir yelpazede çalışmakta ve onlarca farklı çeşit poliçe ile hizmet vermektedir. 3. şahıs sorumluluk sigortası da üretim yaptığımız alanlardan biri olup, geniş kapsamlı ana ve ek teminatlar ile müşterilerimizi görünmez kazalara karşı korumaya almaktadır.

  3. Şahıs Sorumluluk Sigortası