At Sigortası

at-sigortasi
Talep Bırakın Sizi Arayalım

Türkiye’de 2000 yılından beri yarış ve spor atlarına özel hayat sigortası yapılıyor. Safkanlar, damızlık kısrak ve aygırlar, taylar, engel atlama atları, gösteri atları at sigortası ile güvence altına alınıyorlar. Büyük sermayelerin bağlandığı, sadece büyüklerin değil çocukların da çok sevdiği atları sigortalamak Ata Sigorta’nın uzmanlık alanıdır.

Niçin At Sigortası?

Bir yarış atının son model bir lüks arabayla eş değer olduğu bilinir. Arabaya nasıl kasko yapılıyorsa, atın da sigortalanması gerekiyor. Çocukların çok sevdiği ve her çocuğun istediği Midilli atlarının kaçırılması, hastalanması veya ölmesi çocuklarda derin izler bırakır. Bu bir nebze sigorta ile giderilmektedir.

Sirklerde gösteri atları, sirk yönetiminin can damarıdır. Atlara zarar gelmesi, ekonomilerini sarsar. Böyle durumlarda at sigortası devreye girerek zararı karşılıyor. At çiftliklerinin sermayesi atlardır.

Atlara hastalık gelmesi veya vahşi hayvanlar tarafından parçalanmaları sermayenin tükenmesi demektir. Önceden sigorta yapılması nedeniyle bu riskin teminat altına alınmasıyla zararın tamamı karşılanmış olur.

At Sigortasının Kapsamı

 • Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar, gebelik, doğum, iğdişleme, ameliyat,
 • Her türlü kazalar, vahşi hayvan parçalaması, zehirlemeler, yaralanma veya sakatlanma,
 • Güneş çarpması, soğuktan donma,
 • Sert ve delici cisimlerin yutulması, zehirli çayır otlarından yeme ve ilaçlanmış meralarda otlama,
 • Fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını,
 • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kestirmeler neticesinde ortaya çıkan zararları karşılar.

Ek Teminatlar

 • Deniz, hava ve kara yollarında motorlu ve motorsuz taşıt araçlarında yapılacak taşımalar sırasında meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,
 • Herhangi bir hastalık nedeniyle (at vebası) oluşan tedavi giderleri
 • Çalınma veya kaybolma
 • Yarış, oyun veya dayanıklılık denemelerinden meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler,
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan, meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.
 • Terör eylemleri, bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan biyolojik/kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler

Atlar 1 yaşından 12 yaşına kadar (12 yaş dâhildir) at sigortası ile sigorta kapsamına alınıyor. Sigorta teminatlarını öğrenmek, size uygun bir sigorta paketi istiyorsanız telefonla Ata Sigorta’yı arayabilirsiniz. İsterseniz siteyi ziyaret edip iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

Tecrübeli ve konusunda uzman personelimiz tam kapsamlı bir at sigortası paketi oluşturacağından emin olabilirsiniz. Hem sermayeniz hem de ailenin göz bebeği olan atları güvence altına almak sizi birçok sıkıntıdan kurtaracaktır.

At Sigortası Nasıl Yapılır?

Üretim ve besi olarak yetiştirilen at çiftliklerindeki atlar Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (Haybis) kayıtlı oldukları için sigorta kapsamındadırlar. Devlet, sigortalarının %50’sini ödüyor. Türkiye Sigortalar Birliği; yarış, sirk ve gösteri atlarını bu uygulamaya dahil etmiyor. Bu tür atlar için özel at sigortası yaptırmak gerekiyor. Yarış ve sirk atları daha çok risk altında olduklarından onlara özel paket sigortalar hazırlanıyor.

Yarış atı veya sirk sahipleri sermayeniz olan atları ve kendinizi güvence altına almak istiyorsanız Ata Sigorta’ya danışmadan at sigortası yaptırmayın. Sermayenizin gözden kaçırdığınız bir risk yüzünden kaybolmasını istemiyorsanız uzman personelimizle görüşebilirsiniz.

Personel, at sahibine at sigortası teminatlarını ve ek teminatları sıralar. Atların bulunduğu ortam, fiziki durum ve çevre şartları gözden geçirilir. Olası bütün riskler sıralanır. Personeller bu konuda deneyimli oldukları için at sahiplerinin aklına gelmeyecek olası riskleri söylüyorlar. At sahibiyle birlikte tam kapsamlı bir poliçe hazırlanıyor. Poliçeler birer yıllık hazırlanıyor. Taksitli veya peşin bir ödeme planı çıkarılıyor.

At Sigortasını Kime Yaptırmalı?

At sahipleri için at sigortası yaptırmak kadar kime yaptırdıkları da önemli olmalıdır. Dar kapsamlı ve düşük primli poliçeler bazı at sahiplerine cazip gelebilir. Fakat listeden çıkarılan bir teminat sonucunda oluşan zararlar karşısında pişmanlıkları fayda vermiyor. Bu nedenle, sigorta sektöründe uzman ve deneyimli sigorta şirketleriyle çalışmanın önemi ortaya çıkıyor.

Ata Sigorta yıllardır müşterilerine sağladığı geniş kapsamlı sigorta poliçeleriyle tanınıyor. Hayvan Hayat Sigortası’nın yanı sıra atlar için de sigorta paketi sunarak at sahiplerinin yanında oluyor.

Poliçe Sahibinin Yükümlülükleri

At sahiplerinin hazırlattıkları at sigortası poliçesinin geçerli olabilmesi için ilk taksitinin yatırılması gerekiyor. Bu ödemenin de poliçe teslim alındığı anda yapılması gerekiyor. Poliçe sahibi, sonraki taksitleri zamanında ödemediği zaman temerrüde düşer. 15 gün içinde ödemezse teminat durur.

Haybis’e kayıtlı atlarını sigorta ettirmek isteyen at sahipleri, atların yaşlarını gösteren belgeyi göstermek zorundadır. Poliçe sahibi bilerek eksik veya yanlış bilgi vermişse, sigortacı durumu öğrendiği bir ay içinde sözleşmeyi fesh edebilir. Poliçe sahibinin durumu düzeltmesi sonucunda poliçeyi dondurur ve ek prim tahsilâtını yapar. Eğer sigortayı yaptıran bu prim farkını kabul etmezse 15 gün içinde sözleşme fesh edilir.

Ata Sigorta, at ve çiftlik sahiplerine olası rizikoları ve yaşanacak zararları önceden gösterdiği için at sahipleri olumlu yaklaşıyorlar. Poliçenin yenilenmesi yaklaştığında poliçe sahipleri aranıyor.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)