FORMU DOLDURUN, SİZİ HEMEN ARAYALIM!

  Bu sigorta türü tehlikeli maddelerin veya tehlikeli atıkların oluşturabileceği zarara karşı ödenecek olan tazminatlara bir teminat olarak verilen sorumluluk sigortasıdır. Bu sigortayı tehlikeli atıkları, patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeleri üreten, depolayan veya satan firmalar yapmaktadır. Bu sigorta özellikle tehlikeli maddeler ile işlem yapan kişiler tarafından oluşturulabilecek kaza, kusur veya maddi zararlara karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

  Tehlikeli maddeleri veya tehlikeli atık sorumluluk sigortası yaptıran işyerleri LPG tüpünün farkı gaz kaçırması yangın çıkma gibi sorumluluklarda sigortacı tarafından tazmin edilmesi için yaptırılır. Bu sigorta yaptırdıktan sonra eğer bir iş yerinde tüp kazan neden oldu bir kaza meydana gelirse işyerinde yanıcı patlayıcı ve ya yakıcı gibi zarara yol açacak durumlarda TÜPGAZ sorumluluk sigortası öncelik olarak alınır.

  Eğer bu sigorta türü yeterli gelmezse tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası devreye geçer. Eğer bir işyerinde veya herhangi bir yerde bir kaza meydana geldiyse ve Bu kazanın sebebi yanıcı, yakıcı, patlayıcı maddeler ise atık mali sorumluluk sigortası devreye girer. Herhangi bir kazaya karşı bu sigortanın yaptırılması eğer oluşabilecek zararı azaltmak amacıyla yapılırsa buradaki masraf bu sigortayı yapan kişiye veya sigortacıya kalır.

  Atık Mali Sorumluluk Sigortasını Kimler Yaptırmalı?

  Atık mali sorumluluk sigortasının herhangi bir tehlikeli maddeyi yanıcı yakıcı patlayıcı maddeleri üreten, depolamasını yapan, Bu maddeleri taşıyan veya satan firmaların yaptırması gerekir. Atık mali sorumluluk sigortası poliçesi atık yönetimi genel esaslarına ve yönetmelik belirtilen atıkları kapsayan tesislerin bu sigortayı yaptırması gerekmektedir.

  Bu kişiler bu sigortayı yaptırmaları dâhilinde oluşabilecek ve doğrudan Bu maddelerden kaynaklanan kazalar neticesinde sigorta şirketinin bu zarara uğrayan kişiye suçunun olup olmaması fark etmeksizin verecekleri hem bedeni hem de maddi sorumlulukları üstlenerek kendilerini güvence altına alabilirler. Böylece herhangi bir işyeri depo gibi alanlarda Bu maddelerin oluşturduğu bir durumda yükümlülük altına girmemiş olurlar. Hem maddi açıdan hem de manevi açıdan zarar karşısında en karlı çıkan taraf olurlar.

  Atık Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı

  Atık mali sorumluluk sigortası eğer bir firmanın veya herhangi bir yanıcı, yakıcı, patlayıcı maddelerin neden olduğu kazalar sonucunda herhangi bir suçlu aranmaksızın atık maddenin bulunduğu firmanın üçüncü kişilere verecek olduğu bedel ve maddi zararlara karşı yapılmaktadır. Atık mali sorumluluk sigortası resmi gazetede yayınlandığına göre tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortasına ilişkin başlıkta belirtilen miktarda sisteme ödeme yapılması gerekmektedir.

  Bu sigorta türü herhangi bir zarara yol açacak olan atık malzemelerin oluşturduğu zarar karşılığında suçu olsun olmasın üçüncü kişilere karşı sorumluluklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda bu sigortanın kapsamına giren tüm mesleki alanlar bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Atık mal sorumluluk sigortası herhangi bir işyerinde kullanılmak için bulunan LPG tüpünün infakı gaz kaçağı yangın gibi kazalarda tüpgaz sorumluluk sigortası dâhilinde sigortacı tarafından zarar karşılanır. Ancak Bir işyerinde bulunan tüp kazanı neden olduğu kaza iş yerinde bulunan yanıcı yakıcı patlayıcı maddelere Zarar verirse bu durumda tüpgaz sorumluluk sigortası zararı karşılar. Eğer burada sigortanın limiti yetmezse atık mali sorumluluk sigortası devreye girer.

  Durumun tam tersi olur ve kazaya neden olan yanıcı, yakıcı, patlayıcı maddeler olursa öncelik olarak atık mali sorumluluk sigortası devreye girer. Bu sigorta uygulanırken haksız taleplere karşı da korumada bulunulur. Eğer bu sigorta türü ile ilgili herhangi bir dava açılırsa Bu davanın takip ve idaresi hem sigortalıya, hem de sigortacıya aittir. Fakat bu dava boyunca oluşabilecek bütün masraflar ve avukat masrafı da sigortacı tarafından karşılanmak zorundadır. Herhangi bir iş yerinde oluşabilecek Bir kazanın önlenmesi veya meydana gelecek zararın en aza indirilmesi için sigorta yaptırılırsa sigortalının bütün masrafları tabii ki makul ve zararı olmak şartıyla sigortacı tarafından ödenir.