Tarsim Sigortası ve Çiftçiler Sigortası

Tarımcılık faaliyeti gösteren kişiler için, yaptıkları tarımsal faaliyetleri güvence altına almaları için yaptırılması gereken sigorta türüne tarsim sigortası denir. Yeni bir sistem ile gündeme getirilen tarsim sigortası, kişilerin ödeyeceği sigorta primlerine devlet desteği sağlanır. Bu sigorta başka bir açıdan incelendiğinde…

Sevkiyat Sigortası

Eğer bir üretim yapıyor ve bu ürünlerin dağıtımını da siz yapıyorsanız veya yaptırıyorsanız ürünlerinizi sevkiyat sigortası ile güvenceye almanızda fayda vardır. Sevkiyatınızı hangi yolla gönderiyorsanız ve ürünlerinizin cinsine göre sevkiyat sigortasında teminat belirlenir. Bu teminatlar çerçevesinde ürünlerinizi güvenle sevk etmiş…

Çocuk İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Çocuk için tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortanın başlangıcından sonra görülen hastalıklara ait, muayene, tetkik ve tedavi giderlerinin karşılanmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Su sigortadan Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olanlar ile Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler yararlanabilmektedir.…