Çocuk için tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortanın başlangıcından sonra görülen hastalıklara ait, muayene, tetkik ve tedavi giderlerinin karşılanmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Su sigortadan Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olanlar ile Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler yararlanabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak için kişinin SGK kapsamında olması gereklidir. Sigorta kapsamında sunulan hizmetlerden birisi yatarak tedavidir. Bu teminat, sigortanın başlangıcından itibaren meydana gelen rahatsızlıklarda tıbben zorunlu olması ve hekimin bu zorunluluğu detaylı olarak raporunda ifade etmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya cerrahi yatışlarının yanı sıra sigortalının hayati tehlikeye neden olabilecek acil giderleri ile küçük müdahaleleri karşılamaktadır. Ayakta tedavi hizmeti ise yine sigorta başlangıcından sonra meydana gelebilecek hastalıklara ait hekim muayenesi, tahliller, radyoloji, modern tanı yöntemleriyle fizik tedavi ve rehabilitasyon ödemeleri karşılanmaktadır. Ayakta Tedavi teminatında 8 kez hekim teminatı karşılanmaktadır. Her iki tedavi hizmetinin alınması da söz konusudur.

Çocuk İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası & Sigorta Poliçesi

sgkÇocuk için tamamlayıcı sağlık sigortasında her bir çocuk tek başına sigortalı yapılabilmektedir. 18 yaşından küçük her çocukla ilgili tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası düzenlenmesi mümkündür. Yeni doğanlar içinse doğumun 14’üncü gününden sonra tek başına sigorta poliçesinin düzenlenmesi mümkündür. Bu sigorta kapsamında zorunlu olmadıkça sünnet masraflarını karşılanması söz konusu değildir. Sigorta, sadece anlaşmalı kurum içindeki SGK bağlı olan hekimlerde geçerlidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’nın karşılamadığı ya da SGK’nın belirlediği limitleri aşan sağlık giderlerini karşılamaktadır. Örneğin bir hastalığın tedavi ücretinin 500 TL’yi bulması, ancak SGK’nın sadece 200’TL’sini karşılaması durumunda, kişinin tamamlayıcı sağlık sigortası varsa, sigortalının ödemesi gereken bedel ya çok daha düşük olmakta, ya da herhangi bedel ödememektedir. SGK’nın karşılamadığı bedel, sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Çocuk için tamamlayıcı sağlık sigortası, çok sayıda sigorta şirketi tarafından farklı teminatlar altında sunulmaktadır. Ayrıca sigorta şirketlerinin anlaştığı özel sağlık kurumları da birbirinden farklıdır. En uygun tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak için şirketimizle irtibat kurulması yeterli olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, ek ücret tutarlarını, otelcilik hizmeti gibi hastadan alınan tutarları kapsamaktadır. Ayrıca tüm tedavi giderlerinin de karşılanması söz konusudur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası konusunda daha detaylı bilgi ve tamamlayıcı sağlık sigortasıyla ilgili ana sayfamız için https://www.atabrokerlik.com/tamamlayici-saglik-sigortasi/ adresimize göz atabilirsiniz.

Çocuk İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir