Sigorta kapsamı içerisinde bulunan haller üzerinden kişiler sigorta konusu ile ilgili teminat altına alınmaktadır. Her sigorta çeşidi içerisinde belirlenen sigorta içi ve dışı haller mevcuttur. Ferdi kaza sigortası içerisinde de kaza olarak sayılan ve kaza olarak sayılmayan haller mevcuttur.

Ferdi kaza sigortası kapsamında sigorta süreci içerisinde sigorta yaptıran kişi kaza sayılan durumlarda belirli hak ve yükümlülükler yerine getirilmektedir. Sigorta içerisinde kaza olarak sayılan durumlar kişinin bilincinde olmadan, aniden gelişen gazların teneffüs edilmesi kaza olarak belirlenmiştir.

Kişinin yanık durumu içerisinde ve birdenbire gelişen bir durum sonucunda sinir, adalelerinde oluşan sorunlar da kaza kapsamı içerisindedir. Yılan, haşere ile meydana gelen olumsuz durumlar da kaza içerisine dahil edilmiştir.

Belirtilen haşere ve yılan sokması sonrasında kişinin zehirlenmesi durumu teminat içerisinde yer almaktadır. Belirlenen sokma vakaları sonrasında zehirlenme gibi ısırılma durumlarında da kişide meydana gelen sorunlar kaza olarak ferdi kaza sigortası içerisinde yer almaktadır.

Sigorta kapsamında bulunan kaza halleri kişiye aniden oluşması yönü ile avantaj sağlamaktadır. Kaza durumlarında belirlenen ani durumlarda poliçe içerisinde belirlenen teminatlar kişiye anında sağlanmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası Kaza Harici Durumlar

Kişiler ferdi kaza sigortası kapsamında belirlenen durumlarda sigorta kapsamındaki teminatlardan yararlanabilmektedir. Fakat kaza durumu sayılmayan durumlar içerisinde sigorta teminatları etkisiz kalmaktadır. Sigorta kapsamında kişiler sigorta poliçesini belirtilen kaza dışı ve kaza sayılan durumlar göz önünde bulundurularak tercih etmelidir. Kişide meydana gelen hastalıklar sonucu durumlar kaza sayılmamaktadır ve sigorta teminatlarından yararlanılmamaktadır.

Ferdi kaza sigortası içerisinde bulunmayan kaza durumları haricinden ortaya çıkan güneş çarpması, güneş yanığı, donma gibi durumlar kaza sayılmamaktadır. Kişinin ruh hali bozukluğu durumu ile birlikte kendisine zarar vermesi durumları, intihar teşebbüsleri de kaza durumları içerisinde bulunmamaktadır.

Sigorta yaptıran kişinin alkol ya da yasa dışı madde olan uyuşturucu madde kullanımından meydana gelen durumlar ferdi kaza sigortasından yararlanılmamasına neden olmaktadır. Belirtilen durumlar kapsamında genel ve ek teminatları kişiyi güvence altına alamamaktadır.

Sigorta kapsamında sigorta dışı olarak belirlenen hallerde bulunmaktadır. İç karışıklık, ihtilal, darbe gibi olaylar sonrasında kişi teminatlardan yararlanamaz. Ayrıca sağlık sigortası kapsamında olduğu gibi kaza sigortası içerisinde de kişinin kendini bile bile tehlikeli bir durum içerisine sokarak yaralanması sigorta dışı haller içerisinde bulunmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası Faydaları

Sigorta kapsamında bulunan kaza halleri kişinin bilincinde olmadığı durumlarda meydana gelebilmektedir. Ayrıca kaza sonucunda kişilerin ya da sigorta kapsamında bulunan kişilerin yakınlarının telafi edemeyeceği durumlar meydana gelebilmektedir. Sigortanın asıl amacı kişinin kaza sonrasındaki maddi zorlukların karşılanması olarak oluşturulmaktadır. Sigorta oluşturan kişi hem kendisi hem aile bireyleri için kaza durumları sayılan hallerden teminatlar ile güvence altına alınabilmektedir.

Sigorta sonrasında kişinin ölüm hali, sürekli tedavi durumunun oluşması gibi sorunlar teminat altına alınabilmektedir. Kaza sonrası oluşan tedavi masraflarının yanında kaza içerisindeki ek teminatlar da kişiye büyük avantajlar sunmaktadır. Sigorta, kişinin kaza sayılan hallerde 24 saat acil ulaşım sağlanmaktadır.

Oluşan kaza durumu içerisinde kişi gün ve saat fark etmeksizin sigorta kapsamlarından yararlanabilmektedir. Sigort içerisinde kişinin aniden meydana gelen durumlarda maddi ve manevi anlamda güvence altında olması sigortanın faydaları arasındadır. Sigorta içerisinde kişilere sunulan farklı kaza durumları ve ek teminatlar da kişinin teminat altında olmasını sağlamaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sigorta kapsamında oluşan kaza durumları içerisinde ödenecek tutarlarının belirli tespit durumları sonrasında gerçekleştirilmektedir. Ferdi kaza poliçesi içerisinde belirlenecek olan meblağ tarafların uyuşması ile tespit olunur. Tarafların uyuşmaması durumunda hakem bilirkişi tarafından belirlenen meblağ ile işlem yapılır. Sigorta kapsamında sayılan kazalar içerisinde kişilerin korunması için belirlenen meblağlar tarafların uyuşması ya da uyuşmaması durumuna göre farklı şekillerde belirlenmektedir. Sigorta çeşitleri kişilere faaliyetleri kapsamında güvence vermektedir.

Ferdi kaza sigortası, kaza sayılan haller durumunda kişinin korunması amacı ile uygulanmaktadır. Kaza sonucu ek teminatlar içerisinde ise kişinin sağlık harcamaları dışında kalan hukuksal ve diğer harcamalar da poliçeye dahil edilebilmektedir. Kişi sigorta kapsamındaki genel ve özel şartları göz önünde bulundurarak ek teminat talebinde bulunabilmektedir. Kendi yaşamına uygun olarak sigorta ek, özel teminatları tercih ederek daha kaliteli bir sigorta sistemi kullanabilmektedir.

Ferdi kaza sigortası kapsamı içerisindeki durumlar, ödeme sistemleri ve teminat içerisindeki maddi limitler göz önünde bulundurulmalıdır. Sigorta kapsamında bulunan kaza sayılan haller ve kaza sayılmayan göz önünde bulundurularak poliçe oluşturulmalıdır. Sigortanın genel şartları incelendikten sonra sigortacıdan özel şart ihtiyacına göre talepte bulunulmalıdır. Ferdi kaza sigortası gibi tüm sigorta çeşitleri içerisine kişinin oluşturulan poliçeyi ayrıntılı olarak okuması gerekmektedir. Sigortacıya poliçenin kaliteli bir şekilde düzenlenmesi için doğru ve eksiksiz bilgi verilmelidir.

Ferdi Kaza Sigortası