DASK Sigortası – Hızlı Teklif

DASK Sigortası

İletişim Bilgileri

 

DASK Sigortası

DASK sigortası, deprem kuşağında yer alan ülkemizdeki konutların deprem sebebiyle gördüğü zararın karşılanması amacıyla düzenlenen sigortalardır.

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu ve özellikle Asya ve Avrupa arasındaki fay hatlarının birleşim bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Tarihi boyunca yıkıcı depremlere sahne olan Anadolu, son olarak Marmara depremi ile on binlerce insanını kaybetmiştir. Özellikle büyük şehirlerde görülen çarpık yapılaşma sonucunda binaların hasar gördüğü bu depremden sonra yasa koyucu tarafından zorunlu hale getirilen DASK ile depremde zarar gören binaların sahiplerinin maddi zararının karşılanması ve depremin etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır.

Yasal düzenleme ile ülkemizdeki tüm gayrı menkullerin zorunlu olarak DASK poliçesi ile sigortalanması mecburi hale getirilmiştir.

DASK’IN AMACI

 • Ülkemizdeki tüm konutları depreme karşı güvenceye almak,
 • Deprem sebebiyle ortaya çıkan mali hasarları reasüre yolu ile paylaşmak,
 • Devletin deprem kaynakları giderlerini azaltmak ve mevcut bir fon oluşturmak,
 • Sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak,
 • Ülke genelinde sigorta bilinci oluşturmak,

Olarak sıralanabilir.

DASK poliçe bedeli binalar için sabittir ve her yıl Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlık tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden DASK poliçeleri açısından farklı sigorta şirketlerinin primleri arasında herhangi bir fark bulunmaz. DASK ile, deprem sonucunda meydana gelen mali hasarların, yangın, patlama, su baskını, yer kayması ve benzeri mali külfetlerin giderilmesi amaçlanır. Riskin gerçekleşmesi halinde poliçe limitleri dahilinde konut sahibine hasar ödemesi yapılmaktadır. Binanın tamamen veya kısmen hasar görmüş olması DASK teminatından yararlanmasına engel teşkil etmez. Binanın temelleri dahil olmak üzere her türlü birimi ve alanı DASK kapsamında kabul edilir.

DASK AVANTAJI 

 • Binanın temeli,
 • Ana duvarları,
 • Bölümler arasındaki ortak duvarları,
 • Bahçe ve istinat duvarları,
 • Tavan ve zeminler,
 • Merdivenler, merdiven boşlukları, asansörler ve koridorlar,
 • Çatılar, bacalar ve bunlara benzeyen nitelikteki tüm unsurlar

Teminat kapsamına alınabilir. Azami teminat tutarı hesaplarınken, evin yıkılması halinde yeniden yapım masraflarının güncel değerleri baz alınmaktadır. Eğer evin değeri verilen teminatı aşıyorsa, sigorta ettiren poliçesine ek teminatlar alarak güvence kapsamını genişletebilmektedir.

Formu doldurun

Uzmanlarımız sizi arasın!

Sizi Arayalım!

6998 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeyi okudum ve iletişim bilgilerimin hatırlatma, kampanya ve bilgilendirmeler için kullanılmasına izin veriyorum.

Başarıyla gönderildi!

Uzmanlarımız sizi kısa süre içinde arayacak...