Kıymetli Nakliyat Sigortası

kiymetli-nakliyat-sigortasi

 

Kıymetli nakliyat sigortası, gerek gerçek gerekse tüzel kişiler tarafından hukuka uygun sebeple ellerinde bulundurulan veya sahibi oldukları menkul Kıymetlilerin bir yerden başka bir yere nakli esnasında uğrayacağı hasar ve kayıpların giderilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Taşınan para sigortası ile benzer özellikler gösteren Kıymetli nakliyat sigortası, teminatlar bakımından bazı farklar göstermektedir.

Kıymetli nakliyat sigortası kapsamı nedir ?

Menkul Kıymetliler veya “Kıymetli” ten kasıt, hukuki anlamda menkul mal değildir. Hukukta taşınabilen her şeye menkul mal veya menkul eşya denilir. Bunların içinde menkul Kıymetli sigortalarının da konusu olan hisse senedi, bono, tahvil, çek, senet, Kıymetli maden külçeleri, Kıymetli veya yarı Kıymetli taşlar, para ve döviz de yer alır. Özellikle büyük miktarlarda Kıymetli nakli yapan bankalar, kuyumcular, mücevher firmaları, tarihi eser müzayede firmaları ve ticaret şirketleri, nakil esnasında zırhlı araç ve güvenlik bulundurarak nakli gerçekleştirir. Hava veya ara taşıtları ile gerçekleştirilen, ulusal veya uluslararası nakle konu olan Kıymetli malların nakli esnasında öngörülemeyen risklerin gerçekleşmesi halinde, nakledilen Kıymetlinin değeri sigorta şirketi tarafından sigorta ettirene ödenir.

Kıymetli nakliyat sigortası süresi

HİZMETMenkul Kıymetli sigortası, teminatlar bakımından taşınan para ile farklı özelliktedir. Taşınan para sigortasında emniyeti suistimal, kaza veya doğal afet sebebiyle kayıp veya tahrip olma, gecikme sebebiyle oluşacak zararlar, sigortalı malın haczi gibi hususlar yer alabilirken, menkul Kıymetli sigortası, Kıymetlilerin sevkiyat esnasında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp, yağma, hırsızlık gibi durumları teminat altına almaktadır. Kıymetli nakliyat sigortası, nakledilen Kıymetlilerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre düzenlenen bir poliçedir. Malın alıcıya teslimi ile poliçenin yürürlüğü sona erer.

Sigortanın koruması Kıymetli eşyanın nakliyecilere teslimi ile başlar, varacağı yerdeki ilgili kişiye teslimi ile sona erer. Hareket halinde iken gerçekleşecek riskleri teminat alması bakımından benzer sigortalardan farklılık gösterir. Ancak Kıymetli nakli sigortasının da ek teminatlar ile koruma kapsamının genişletilmesi mümkündür.

 

Sizin de taşınacak Kıymetli eşyanız var ve size tam koruma sağlayacak bir poliçe arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Dilediğiniz teminatlar ile hazırlayacağımız Kıymetli nakliyat sigortası ile içiniz rahat bir şekilde menkul Kıymetlilerinizi istediğiniz zaman istediğiniz yere nakledebilirsiniz.

TELEFONDA GÖRÜŞMEK İÇİN ARAYIN