FORMU DOLDURUN, SİZİ HEMEN ARAYALIM!

  Bu sigorta türü uluslararası sigorta türünde sanat eserlerine yapılan sigorta sözleşmeleri olarak bilinir. Koleksiyon sigortası sanat eserlerini, heykelleri, tabloları, materyal ve antik eserleri sigortalamak için yapılır. Bu sigorta türe’nin kapsamına şirketi ve vakıf koleksiyonları, kişisel koleksiyonlar, müzeler, sergiler ve galeriler bu koleksiyondan yararlanmaktadırlar. Bu sigorta primlerini politikalarında yangın hırsızlık deprem dâhili su gibi ana teminatlara ilave olarak kaza ile kırılması durumunda tekrar yerine yenisini almaya da çiftinin veya koleksiyonun tamamı için ödeme yapılması durumlarını kapsar.

  Bu koleksiyon içerisinde bulunan eserlerin herhangi bir müzede veya galeride sergilenmesi veya sergi alanına götürülürken herhangi bir durumun veya kazanın gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen ve koleksiyonların zarar görmesi durumunda geçerli olan politikaları da kapsamaktadır. Bu koleksiyonlarda bazen birden fazla adreste bulunsa dahi tek bir poliçede bütün koleksiyonun teminat altına alınabilmesi mümkündür.

  Aynı zamanda mücevherlerini ve saatleriniz hem evinizdeki kasa içerisinde kilitli olsa da veya bir bankada güvence altındayken hem sigortalı veya sigortalının eşi mücevher veya saatler üzerinde veya çantasında iken police üzerindeki bir madde dâhilinde belirlenen ücretler içerisinde teminat da verilir. Bu sigorta türü 1.000.000 USD üzerindeki kişisel koleksiyonlarda teminat sağlayan bir sigorta türü olduğu için en çok talep görülen sigorta türüdür.

  Koleksiyon Sigortası Hangi Durumlarda Geçerlidir?

  Değerli olan ve koleksiyon olarak oluşturulan eşyalar da herhangi bir taşıması yapılırken veya koleksiyondaki parça veya parçalar herhangi bir durumdan dolayı ya örneğin yangın, hırsızlık, deprem, sel, kaza ile kırılma gibi durumlarda Bu ürünlerin zarar görmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda Bu sigorta yaptırılır. Bu sigortaya sahip olan eşyalarınız yani koleksiyonlar birden fazla adreste bulunsa dahi tek bir poliçe dâhilinde hepsi teminat altına alınır.

  Aynı zamanda taşıma yapılacak olan koleksiyon muzdaki parçalar veya herhangi bir parça taşımanın bu koleksiyondaki parçanın cinsine göre seçilmesi veya uygun koşullarda profesyonel bir nakliye şirketi tarafından yapılması şartı ile teminat yapılır. Bu sigorta kapsamında olan eserler police dönemi içerisindeki piyasa değerindeki araçlar veya azalışlar eseri yapan sanatçının vefat etmesi gibi durumlarda yazılı poiceler bilgiler doğrultusunda veya bir eser zarar gördüyse hasar sonrasında ödenecek tazminat miktarı sigortalılar ile işlenmektedir.

  Bir koleksiyonunuzu sigortalattığınızda koleksiyonunuz içerisindeki bulunan parçaların satın alma makbuzunu en az 3 yıl eski olmayan bağımsız eksper tarafından mutabakatlı kıymet takdiri raporu ibraz şartı ile ilk 12 ay kapsamında sigortalanır. Aynı zamanda eğer bir koleksiyonunuzu sigortalı atmışsınız ve bu koleksiyonunuz sigorta kapsamında zarar gördüyse sizlere tazminat olarak aynı oranında ödeme yapılır. Ödeme yapılan bu azami tutar ise 250.000 TL’yi geçmez. Bu sigorta kapsamında aynı zamanda eğer bir koleksiyonumuzda ki parça veya çifti zarar gördü ise hasar sonrası piyasanın düşmesi gibi durumlarda kıymet kaybını önlemek amacı ile takımın tamamı için ödeme yapılması gibi şartları da içerir.

  Koleksiyon Sigortası’nda Sağlanacak Teminat Bedelleri

  Değerli mücevher ve saatleriniz bulunuyorsa hem konutunuzda ki kasada kilitli iken hem de bankada güvence altındayken sigortalı veya sigortalının eşi bu koleksiyonu çantasını da dâhil taşırsa bile bunların zarar görmesi durumunda iş bazında belirlenen fiyatlar dâhilinde teminat verilir. Eğer bir koleksiyonda yeni parçalar aldıysanız bunun için de poliçede aynı kategoride sanat eserlerinin teminat içerisinde bulunması şartı ile yine aynı kategorideki sanat eserlerinin toplam bedelinin yüzde 25’i kadar teminat verilir.

  Özellikle bir koleksiyonunuzdaki eserler herhangi bir müze veya galeride sergilenmesi amacı ile taşınırken herhangi bir kazanın gerçekleşmesi sonucunda meydana gelebilecek bütün maddi ve manevi kayıplar teminat altında bulundurulur. Siz bu sigortayı yaptırırken sanat eserlerinin izin veya koleksiyon muzdaki parçaların farklı bir adreste zarar görmesi gibi durumlarda ise oluşacak zararın iş bazında police kapsamına dâhil edilebilmektedir.