Bu siteyi ziyaret eden, kullanan veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

www.atabrokerlik.com sitesini kullanmakla veya www.atabrokerlik.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle iş bu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ.( www.atabrokerlik.com) , işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olmakla birlikte değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. www.atabrokerlik.com   un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. www.atabrokerlik.com  hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. www.atabrokerlik.com

Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. (www.atabrokerlik.com ), sigorta poliçesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta aracılık hizmetleri kuruluştur.

Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. (www.atabrokerlik.com ), sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır. Şirketimiz faaliyatleri TC.Hazine Müsteşarlığı’nca verilmiş ruhsat kapsamında,ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.

2. Web Sitemiz Üzerinden Hizmet Alabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler www.sigortakarsilastir.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak bildirmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Kullanıcı Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.atabrokerlik.com   web sitesine giriş yapmasıyla “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ.(www.atabrokerlik.com ) u  sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta aracı kuruluşu  olarak yetkilendirmiş olacaktır.

4. Web Sitemizin Sorumlulukları

www.atabrokerlik.com ‘un  sorumluluğu, sitede belirtilen ve vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında www.atabrokerlik.com ’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

www.atabrokerlik.com iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

www.atabrokerlik.com bilgilerin güvenliği açısından Rapid SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

www.atabrokerlik.com sitesi  üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde www.atabrokerlik.com  personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

 Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi sigortalı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

www.atabrokerlik.com , işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

www.atabrokerlik.com , kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

www.atabrokerlik.com un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.atabrokerlik.com   sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.atabrokerlik.com  un  herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 www.atabrokerlik.com  kullanıcılara dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie-Çerezler) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.atabrokerlik.com   üzerinden hizmet alınmış olması www.atabrokerlik.com un , sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı www.atabrokerlik.com ‘un hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir.www.atabrokerlik.com  sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.

 Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.atabrokerlik.com   sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.atabrokerlik.com  ara yüzü üzerinden sigorta şirketi ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde www.atabrokerlik.com  bu konuda bir talepte bulunulamaz

www.atabrokerlik.com sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

www.atabrokerlik.com sitesini veya  216 331 5111 numaralı hat üzerinden hizmet alan kullanıcıları / hizmet alırken belirttikleri daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır.

Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, www.atabrokerlik.com   un kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda info@atabrokerlik.com adresine e-posta göndererek ya da 216 331 5111 numaralı Hattımız’dan arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilir veya  bilgi vermek amacı ile gönderdiğimiz SMS’leri almak ve telefonla aranmak istemediklerini belirtebilirler.

5. Sigorta Teminatının Başlaması

 Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur.

6. Diğer

 Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. (www.atabrokerlik.com bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

 Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. ( www.atabrokerlik.com ) talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge www.atabrokerlik.com tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. (www.atabrokerlik.com) sorumlu tutulamaz.

 Bu internet sitesinin  kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. (www.atabrokerlik.com) ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda www.atabrokerlik.com bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

 Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. www.atabrokerlik.com sitesinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin bazı özelliklere ve bilgilere veya bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

www.atabrokerlik.com web sitesi virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

www.atabrokerlik.comweb sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçiler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların www.atabrokerlik.comda yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 Her kullanıcı www.atabrokerlik.comve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, www.atabrokerlik.coma açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilgininwww.atabrokerlik.com a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda www.atabrokerlik.comun münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. (www.atabrokerlik.com) ile tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Sigortacı Ata Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ. (www.atabrokerlik.com)

Adres: Kavacık Mah. Ekinciler Cad.Elbistan Sok. Ak Plaza No:8 K:2 Beykoz/İSTANBUL

Telefon: 216 331 51 11

E-posta: info@atabrokerlik.com