Mesleki Faaliyet Sorumluluk Sigortası hakkında tüm detaylar bu sayfada… Doktorlar, eczacılar, hukukçular, mühendisler, mimarlar, muhasebeciler gibi meslek gurubundakilerin iş faaliyetlerini sürdürürken, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları kapsayan sigorta türüdür.

Genellikle bir meslek odasına bağlı olan meslek gurupları için uygulanmaktadır. Bu sigorta türünün Avrupa Birliği’ne üyelik aşamasında zorunlu yasa hale getirilmesi söz konusudur. Ülkemizde de bu sigorta çeşidi sıkça kullanılan sigorta gurubundadır. Zorunlu hale gelmesinden sonra özellikle yapılmasında artış beklenmektedir.

Mesleki Faaliyet Sorumluluk Sigortası Hangi Durumları Kapsar

 • Hizmet alanında işlev yapan meslek gurubundakilerin verebilecekleri zararları teminat altına almaktadır.
 • Sigorta şirketi meslek faaliyeti esnasında üçüncü şahıslara gelebilecek zararları gidermekle sorumludur.
 • Maddi yani bedensel zararları kapsama altına alır.
 • Bu oluşabilecek zararların sigorta sözleşmesinin süreleri içerisinde ve sonrasında oluşabilecek zararlar kapsama altında tutulur.
 • Sözleşme süreleri içinde eğer sigortalı üçüncü şahıslara zarar vermişse ve üçüncü bir şahsın taleplerine karşılık temin veren sigorta türüdür. Yani sözleşmeyi yaptıran kişiyi olabilecek maddi tazminatlara karşı korumaktadır.
 • Mesleki faaliyet sorumluluk sigortası yaptıran kişi, üçüncü kişilerce istenilen tazminat miktarlarına kadar koruma altındadır.

Mesleki Faaliyet Sorumluluk Sigortasının Kapsamı Dışında Olan Durumlar

Bazı durumlarda sigorta kapsama dışında kalır. Mesleki faaliyet sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir. Bu sigorta şirketinden bir diğerine farklılık gösterebilmektedir.

 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen mesleki faaliyetler dışında oluşan zararlar. Mesleki faaliyet sorumluluk sigortası süresi içinde olup, belirtilen sözleşme anlaşmasının dışında kalan maddi zararlar. Mesleki faaliyetler esnasında oluşabilecek kasti durumlar sigorta kapsamı dışında kalmaktadır.
 • Sigorta süresi içerisinde kasti durumlar dışında, mesleki faaliyetler sorumluluk sigortası yapan kişinin o anki refah seviyesi. Yani alkol veya uyuşturucu madde kullanımından doğabilecek zararlar kapsam dışında kalmaktadır.

Yukarıda belirtilen durumlar sigorta kapsamı dışında kalır. Ancak bazı durumlarda mesleki faaliyet sigortası yaptıran kişi ile sigorta şirketi arasında özel maddelerle kapsama alanına alınabilir. Eğer anlaşma yapılmadıysa sözleşme dışında kalan bazı maddeler aşağıdaki gibidir.

Anlaşma Yapılmadıysa Oluşabilecek Zararlar

 • Manevi anlamda oluşabilecek talepler.
 • Sigorta yaptıran kişinin yasal yükümlülüklerinin dışında kalan bazı maddi talepler de mesleki faaliyet sorumluluk sigortasının dışında kalır. Mülkiyet ihlalinden kaynaklanan bir durum olduğu takdirde yine sigorta kapsamı dışında kalır.
 • Ayrıca sigortalının sorumluluğu dışında kalan her türlü çevre kirliliğinden doğan kazalar mesleki faaliyet sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalır. Sigortalının sorumluluğu altında olmayan durumlarda oluşabilecek zararlardan oluşa bilecek zararlar.
 • Herhangi bir nükleer yakıt veya başka zararlı maddelerin patlaması durumunda sigorta kapsamı dışında kalır. Mesleki faaliyet sorumluluk sigortası dışında olan; radyoaktif zararlar, dökülmüş zararlı kimyasal maddelerden etkilenme sonucu doğan zararlar. Keyfi durumlarda verilebilecek zararlar ve kurum çalışanlarının kasti veya keyfi verebileceği zararlar.
 • Sigortayı yaptıran kişinin, mesleğini icra ettiği esnada, baba, anne veya çocuklarında olan sorumluluklarından çıkabilecek maddi talepler, kapsama dışında kalır.
 • Haksız rekabet sonucunda oluşabilecek maddi zararlardan doğabilecek talepler.
 • Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin haricinde, diğer mahkemelerde açılacak davalar, mesleki faaliyet sorumluluk sigortası kapsama alanı dışında kalır. Bununla beraber T.C mahkemelerinin verdiği kararlara tabii olunur.
 • Sigortayı yaptıran kişinin gözetiminde olan önemli bir belgenin kaybolmuş olması veya bilgisayar ortamındaki bir veri kaybından doğabilecek maddi talepler sigorta kapsamı dışında kalır.
 • Sigortalıya karşı yapılan adli takiplerden doğabilecek masraflar da mesleki faaliyet sorumluluk sigortası dışında kalır. Sigortayı yaptıran şahsın veya kurumun iflasından doğan maddi talepler de sözleşme dışında kalmaktadır.
 • Sigortalıya karşı oluşmuş para cezaları veya hapis cezalarından kaynaklanabilecek maddi talepler.

Yukarıda belirtilen durumlar sigortayı yapan kişiyle mesleki faaliyet sorumluluk sigortası tarafından özel bir anlaşma yapılmadığı takdirde, kapsama alanı dışında kalır. Eğer herhangi bir özel anlaşma yapıldıysa sözleşme kapsamında olabilecek durumlardır.

Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir?

 • Sigortayı yaptıran kişi, şayet zararı biliyorsa en kısa sürede mesleki faaliyet sorumluluk sigortası yaptıran sigorta şirketine haber vermelidir.
 • Bir diğer sigortalı yükümlülüğü de sigorta hiç yokmuş gibi hareket etmektir. Bu anlayışla sigorta şirketinin şartlarına uyması gerekmektedir.
 • Şayet verilen zarar sebebiyle aleyhine bir dava veya cezai işlem yapılırsa hemen sigorta şirketinin haberdar etmek.
 • Olayın nasıl ve neden meydana geldiğini mesleki faaliyet sorumluluk sigortası şirketine detaylarıyla aktarmak. Olabildiği kadar doğru bilgiler vermek. Neyin zarar verdiğini tespit etmek.

Tazminat Nasıl Ödenir?

Sigortalı kişi gerekli tüm evrakları ve oluşan zararların belgelerini mesleki faaliyet sorumluluk sigortası yaptıran sigorta şirketine iletir. Bu belgelerin sigorta şirketi merkezine verilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi belgeleri teslim aldıktan sonra 15 iş günü içerisinde tazminat ödemesini yapar.

Mesleki faaliyetler gurubunda olan bu kişiler riske girmemek için bu mesleki faaliyet sorumluluk sigortasını yapmaları önemlidir. Aksi durumlarda oluşabilecek bütün zararları karşılamak zorunda kalırlar. Ata sigorta size ve iş yerinize önem verir. Size öncelik tanıyarak özel sigorta şartlarınızı ön planda tutup her türlü bilgi verir.

Mesleki Faaliyet Sorumluluk Sigortası