Ray Sigorta, 1958 yılında ulaştırma sektöründeki sigorta ihtiyacının giderilmesi amacıyla kurulmuştur. Devlet Demir Yolları, Denizcilik İşletmeleri ve Türk Hava Yolları’nın faaliyetleri esnasında ortaya çıkan riskleri karşılayacak özel bir sigorta poliçesi olmadığından, Türk sigorta şirketleri tarafından koasürans yolu ile düzenlenen poliçelerle teminat altına alınan bu riskler, Ray Sigorta’nın kuruluşu ile özel içerikli poliçelerle güvence altına alınmaya başlamıştır.

Yarım asrı aşkın tecrübesi ile Türk Sigortacılık sektörünün öncülerinden olan Ray Sigorta, karlı ve sürdürülebilir büyüme vizyonu ile faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye’nin en büyük 6. sigorta şirketi olarak Vienna İnsurance Grubunun da önemli bir üyesidir.

Müşterileri, dağıtım kanalları, iş ortakları, paydaşları ve çalışanları için en iyi sigorta şirketi olmayı hedef edinen Ray Sigorta, hayat sigortaları dışındaki poliçe üretimi ile Türkiye’nin en büyük sigorta şirketleri arasındadır. Tüm müşterilerini ve çalışanlarını aileden kabul eden, etik ve milli değerlere saygılı, şeffaf ve paylaşımcı ticaret anlayışını benimsemiş, yaratıcı ve üretken özelliklerini öne çıkaran, insan ve çevreye saygılı faaliyet gösteren Ray Sigorta, ülkemizin en eski ve güvenilir sigorta şirketi olma özelliğini sürdürmektedir. Her yıl dağıttığı kar payı ve ödediği hasar rakamlarına dikkat edildiğinde, Ray Sigorta’ya olan güvenin sebebi anlaşılacaktır. Ülkemizin yerli sigorta şirketlerinden olan Ray Sigorta, özellikle taşımacılık alanındaki poliçeleri ile taşımacılık konusundaki risklerin kapsamı ve karşılanması bakımından diğer sigorta şirketleri için öncü olmuştur.

Ray Sigorta;

 • Oto Sigortaları
 • Konut Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları
 • Seyahat Sağlık Sigortaları
 • Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası
 • Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Basic Yurtdışı Seyahat Sigortası
 • Sorumluluk Sigortaları
 • İş Yeri Paket Sigortaları
 • Tekne Sigortaları
 • Mühendislik Sigortaları
 • Nakliyat Sigortaları
 • Havacılık Sigortası

Gibi çok farklı türde poliçe üretimi ile hizmet vermektedir. Geniş acente ağı, yüksek kar dağıtımı, hasar ödeme oranı, ekstra hizmetleri, yaygın servis ağı, anlaşmalı sağlık kuruluşlarının sayısı ile müşterilerinin tüm teminat ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. Ana teminatlar yanında sunduğu ek teminatlarının zenginliği, uygun primleri ve paket sigortaları ile poliçe çeşitliliğini ve kapsamını genişleten Ray Sigorta, ülkemizin en çok tercih edilen sigorta şirketlerinden biridir.

Ray Sigorta