Reasürans, sigorta edilen riskin tamamı veya bir kısmının yeniden sigorta edilmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda “mükerrer sigorta” demek te mümkündür. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikoların eşzamanlı gerçekleşmesi halinde hasar ödemelerinde sorun yaşamamak ve zorlanmamak için reasürans sigorta yaptırırlar. Bu sayede kendi öz sermayeleri ve varlıkları ile yüklenemeyecekleri riskleri de sigortalama şansı elde etmiş olurlar. Bu, sigorta şirketlerinin üretimini artırmanın yanında sigortalı için de ek güvence oluşturarak, riskin gerçekleşmesi halinde teminatını daha kısa zamanda ve sorunsuz olarak tahsil etmesini sağlamaktadır.

Reasürans Şirketi Ata Brokerlik

Şirketler aracılığı ile yapılan bu sigorta ile sigorta şirketi aldığı riski aşan kısımları çeşitli anlaşmalar ile devrederler. Ana poliçeyi düzenleyen şirkete “sedan”, riskin aşan kısmını devralan şirkete de “reasürör” denilmektedir. Sedan şirket yaptığı poliçeler karşılığında topladığı primlerin ve ödediği hasarların bir kısmını belli teknik esaslar ve yasal sınırlar içerisinde reasürör şirkete aktarır.

Reasürans ile;

  • Sigorta şirketlerinin iş ve üretim kapasitesi artar
  • Sigortacının iş kabul esnekliği yükselir
  • Doğal afet hasarlarının kontrolü sağlanır
  • Riziko reasürör ile paylaşılır.
  • Teknik bilgi paylaşımı ve aktarımı gerçekleşir.

Anlaşmaları farklı içeriklerde yapılabilmektedir. Bu, sedan sigorta şirketi ile reasürör şirket arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yasal düzenlemelere uygun olarak yapılan bu antlaşmalar aynı zamanda kanuni denetime tabidir.

Ülkemizde 2017 yılı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne üye 3 şirket bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ve bilineni İş Bankası iştiraklerinden olan Milli Reasürans A.Ş.’dir. Ancak Türkiye’deki sigorta şirketleri risklerini genellikle yabancı reasürans şirketleri ile paylaşmaktadır. Bu sebeple sigortacılık sektörü ağırlıklı olarak yabancı reasürans piyasalarının kurallarına tabi olarak faaliyet göstermektedir.

Sigorta şirketlerinin poliçe üretim kapasitesini artırmanın yanında, riskin reasürör şirketlerle paylaşılması sebebiyle sigortalılar için de ekstra güvence anlamına gelmektedir. Riskin gerçekleşmesi halinde öz sermayesi ile riski karşılamakta zorlanan veya varlıkları riski ödemeye yetmeyecek durumda olan sigorta şirketleri, reasürans sayesinde tüm teminatı rahatlıkla ödeyebilmektedirler. Sigortacılık sektörünün devamı ve güvenilirliği açısından önemli olan bu durum, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Reasürans