Sağlık sigortası kapsamında kişilere sunulan sağlık yardımı, ilaç ve tedavi süreci içerisindeki harcamalara yönelik sigorta türü olmaktadır. Sigorta oluşumu içerisinde sigorta şirketlerinin sağlık danışmanlarının onayı olmalıdır. Tıbbi danışanların onayı sonrasında sigorta yaptıran kişinin tedavi, ameliyat ve belirtilen durumlar içerisindeki ilaç giderleri sigorta kapsamına girmektedir.

Sağlık sigortası içerisinde belirtilen harcamalar sözleşme içerisine göre tam sigorta olarak ya da muafiyet olarak gerekli işlemler yapılmaktadır. Sigorta kapsamında tüm sigorta şirketlerinin farklı uygulamaları ek teminat durumları bulunmaktadır. Farklılık gösteren özel şartların haricinde kişilere sunulan genel çapta sağlık sigorta şartları da mevcuttur.

Belirli aralıklar içerisinde yapılan kontroller, belirli bir sebebe dayalı olmayan sağlık harcamaları teminat harici olarak belirlenmektedir. Özel olarak oluşturulan sağlık sigortaları içerisinde ana teminatlar mevcuttur. Yatarak tedavi teminatı ya da ayakta tedavi teminatı olarak iki ana teminat bulunmaktadır. Yatarak tedavi yapılan ameliyat durumu olsa da olmasa da hastane içerisinde yatılarak gerçekleştirilen tedavi durumlarını kapsamaktadır.

Yatarak tedavi teminatı içerisinde sağlık sigortası doktor, tıbbi malzemeler, tedavide yardımcı asistanlar gibi belirli durumlar tedavi süreci içerisinde sigorta kapsamındadır. Ayakta tedavi teminatı ise yatarak tedavi teminatına göre daha küçük çaptaki teminatları kapsamaktadır. İlaç, tedavi malzemeleri ve tedavide kullanılan yöntemleri ve doktoru kapsamaktadır.

Belirlenen teminatların dışında kişilerin sigorta şirketinin sunduğu ek teminatlardan da yararlanması olası olmaktadır.

Sağlık Sigortası Teminat Dışı Durumlar

Sigorta içeriğinde firmaların belirlediği sigorta kapsamının dışında kalan durumlar bulunmaktadır. Belirtilen durumlar sigorta kapsamında da mevcut olup sigorta yaptıran kişinin göz önünde bulundurması gereken haller olmaktadır. İç kargaşalar, harpler, isyan gibi durumlar sonucu oluşan sağlık sorunları kapsam dışında bulundurulmaktadır.

Belirtilen madde içerisinde ihtilal, hareket ve ayaklanma durumları da mevcuttur. Eroin, esrar ve uyuşturucu gibi yasa dışı olan maddelerin kullanımından doğan sağlık sorunları yine kapsam dışı olan hallerden kabul edilmektedir.

Sigorta yaptıran kişinin kendisini ağır şekilde bilinçli olarak tehlikeye atması ve yaralanması sonucu oluşan haller sigorta dışında tutulmaktadır. Kimyasal maddeler içeriği bulunan silahların kullanılması ile meydana getirilen sabotaj ve saldırı türleri sonucu gerçekleşen sağlık sorunları teminat dışıdır.

Terör içeriği bulunan her durum üzerinden kişinin eylemler içerisinde kişinin engellenmesi için gerekli kişiler tarafından müdahalelerde yaralanması sağlık teminatları içerisinde bulunmayan haller içerisindedir. Ayrıca kişinin kendine bilinçli bir şekilde zarar vermesi, intihar etmesi durumları ve sigorta içerisinde bulunmayan diğer ek teminatlar sigorta teminatı dışındadır.

Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?

Sağlık sigortası kapsamında kişilerin başına gelen beklenmedik rahatsızlıklar sigorta ile kişiye yardımcı olmaktadır. Aniden oluşabilen her sorun ile sağlık sigortası kapsamında kişinin maddi yükü azaltılmaktadır. Sigorta kapsamında kişiye sunulan pek çok farklı avantaj bulunabilmektedir. Kişinin tedavi süreci içerisinde istenilen doktor ve sağlık kurumu içerisinde tedavi gerçekleştirilebilmektedir. Maddi açıdan zorlanılan sözleşme içerisindeki sağlık durumlarında kişiye yardımcı olmaktadır.

Kişi sağlık durumu dolayısı ile ilgilenemediği tedavi durumları sağlık sigortası kapsamında güvenceye alınabilmektedir. Kişi kendini maddi ve manevi olarak güvende hissetmektedir. Kişiye sunulan sağlık sigortası kapsamındaki tüm harcamalar kaliteli hizmet içerisinde kişiye sunulmaktadır. Sağlık sigortası ek teminatları içerisinde bulunan yurt dışı tedavi durumu ile kişi yurt dışında yaşayacağı rahatsızlık durumlarında da güvence altına alınmaktadır. Sağlık durumları içerisinde kişilerin sözleşme içerisindeki durumlarda rahat etmesi sağlık sigortasını en büyük yararlarından olmaktadır.

Sağlık Sigortası Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sağlık sigortası kapsamında yer alan maddeler ve sözleşme içerikleri kişilerin ilk öncelikle göz önünde bulundurması gereken durumlardan birisi olmaktadır. Olası sorunlar ve yaşam içerisindeki tehlikeler göz önünde bulundurularak ek teminatlar ve sözleşmeler oluşturulmalıdır. Kişi sigorta kapsamında genel ve özel şartlar içerisinde teminat altına alınmaktadır.

Kişi genel ve özel şartlar içerisinde kendine en uygun poliçeyi dikkate alarak tercihini yapmalıdır. Sağlık sigortası kapsamında belirlenen yaş sınırları da kişilerin dikkat etmesi gereken konulardan birisi olmaktadır. Ayrıca ek olarak oluşturulan teminatlar içerisinde kişinin iş ve yaşam durumları göz önünde alınarak gerekli teminatlar oluşturulabilmektedir. Sigorta kapsamında kişiler sigorta dışında kalan teminatlara dikkat etmelidir.

Ayakta ve yatarak oluşan sigorta, genel iki durum içerisinde kişi kendine göre gerekli durumları belirterek sigorta firmasından gerekli poliçeyi talep etmelidir. Sigorta poliçesi içerisinde sigorta firmaları kişilere belirli içerikler ve belirli limitlerde teminat sağlamaktadır. Harcama durumları ve maliyetler dikkate alınarak sağlık sigortası tercih edilmelidir. Sigortanın başlama süreci sigorta poliçesinde oluşturulan yazılı tarihler üzerinden belirlenmektedir.

Sigorta yaptıran kişi belirli durumlarda sigortayı sonlandırabilmektedir. Cayma işlemi sonrasında sigorta firması sigorta yaptıran kişiden belirli yükümlülükler talep edebilmektedir. Kişi yurt içi ya da yurt dışı olarak belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde belirlenen teminatlar çerçevesinde sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

Sigorta yaptıran kişi sözleşme içerisindeki değişiklik taleplerini 8 gün içerisinde sigortacı ile paylaşmalıdır. Sigortacı ise belirtilen durum içerisinde belirli hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır.

Sağlık Sigortası