FORMU DOLDURUN, SİZİ HEMEN ARAYALIM!

  Sigorta denilince hepimizin aklına daha ve eşyaların herhangi bir zarar durumunda Sigortanın bu zararı belli oranlarda karşılaması gelir Tablo sigortası da aynı şekilde belli bir değere sahip olan sanatsal veya tarihi eser tabloların yangın, sel, deprem, iş kazası gibi durumlarda sigorta şirketlerinin verdiği teminatları ifade eder. Bu sigortaya göre belli bir kişiye veya vakfa ait olan tabloların müzeler sergiler ve galerilerde sergilenmesi için yaptırdıkları sigortadır.

  Bu şirketler veya müzeler bu sanat eseri tabloları belli bir maddi değere sahip olduğu için sergilemek üzere götürdüklerinde herhangi bir şehit başına gelmesi durumunda verdikleri teminattır. Bunun için uluslararası alanda dünyanın hemen hemen her yerinde geçerli olan belli başlı poliçeler hazırlanmaktadır. Öncelikle sigorta programları avlu risk formülü ile tabloları oluşabilecek herhangi bir hasara karşı garanti altına almaktadır.

  Tablo sigortası sanat eserinin tahmini ticari değerinin bu tabloya sahip olan kişi ve sigorta kurumu ile birlikte onayları sonucunda Bu sigorta yapılmaktadır.

  Tablo Sigortası’nda Değerleme Yapılırken Göz Önüne Alınan Kriterler

  Eğer bir tabloya sahipseniz ve bu tablonun belli bir değeri var ise başına gelebilecek herhangi bir kaza sonrasında zararın karşılanması için yapılan sigorta için belli kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlerin başında doğrudan sanat eserinin türü yani sizin tablonuz ve bu tablonun boyutu ve kullanılan malzemedir. Tablonun uzun değeri sigortanızı belirlemektedir. Bununla birlikte bu tabloyu yapan sanatçının ve piyasada bu esere benzeyen eserlerin fiyat aralığı sigorta kapsamına girebilmesi için önemlidir. Tablonun uzun sahte veya çalıntı olmaması gerekmektedir. Bu yüzden sigorta şirketleri tablonun uzun orijinal ve çalıntı olmadığını kanıtlayan belgeler ve fatura istemektedir. Faturanın yanında orijinallik sertifikası da istenmektedir.

  Eğer tablomuzu sigortalatmak istiyorsanız veya herhangi bir yerde sergilenmesi için tabloyu ilk olarak sigortalatmak istediğinizde bu tablonun daha önceden herhangi bir hasarın olup olmadığı kontrol edilir. Hasar ile birlikte herhangi bir tamir yapılmış mı bunlar da özellikle incelenir. Çoğu sigorta şirketi aynı zamanda tablonun belirli aralıklar ile kazanabileceği değerleri de tespit eder. Bu değerinin tespit edilmesi aynı zamanda tablonun uzun başına bir şey geldiğinde sizlere verecekleri teminat oranını belirlemektedir. Sigorta teminatı yapılırken aynı zamanda eserinizin başına bir şey geldiğinde değer kaybı göz önünde bulundurarak geri ödeme hesaplanır.

  Tablo Sigortası Kapsamını Belirleyen Kriterler

  Maddi bir değeri olan ve önemli tabloların sigortalanması için belirli şartlar gerekmektedir. Bu şartların sağlanması durumunda ancak sigortalanma işi yapılmaktadır. Tablonuz klasik olan sigorta anlayışında hırsızlık, yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sonucunda zarara uğramış olması sigorta kapsamına girebilmesi için gereklidir. Aynı zamanda sanat eserinizin yani tablolarınızın sigortanın alınabilmesi için terör tehlikesi gibi bir durumunda olması gerekmektedir.

  Tablo sanat eserinin yırtılması, kırılması, hasar görmesi veya herhangi bir suya maruz kalması, nem hasarları gibi durumlarda da sigorta şirketleri ve ya sigorta kurumları sizlere bu konuda sigorta yapmaktadır. Önemli bir tabloya sahipseniz ve bu tablonuzu herhangi bir sergi alanında veya müzede sergilenmesi üzere aldıklarında tablon uzun başına bir şey geldiğinde Bu sigorta türünden yararlanabilirsiniz. Ve ya yolda götürürken tablonun uzun nakliyesi sırasında oluşabilecek bir durumda bu sigortaya sahipseniz zararın belli bir oranı veya tamamı karşılanmaktadır.

  Tabi ki zarar karşılanırken değer kaybı hesaplanmaktadır. Aynı zamanda tablonun uzun zarar görmesinin ardından restorasyon için yurt içi veya yurt dişi tamir masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır. Eğer tablonuzu korumak amacıyla teknik ve malzeme gibi koruma veya saklama koşulları da sigortanın dikkat ettiği noktalardandır. Sigorta şirketi tablo sigortası yaparken aynı zamanda bu tabloya sahip olan kişi veya kurumun isteyeceği özel koşulları da kapsamaktadır. Sizler de belirli bir değere sahip olan tablolarınızı sigortalatmak istediğinizde bu gibi kriterleri göz önünde bulundurarak sigortalatma işlemi yapmalısınız.