Trink Kira Sigortası

Talep Bırakın Sizi Arayalım

Kira sigortası, kişinin sakat kalması, işten çıkarılması, ölüm veya beklenmedik olaylarda kişilerin kiralarının ödeyemedikleri zaman devreye giren bir sigorta çeşidi. Bu sigortaya trink kira sigortası denilebiliyor. Kiracı veya kiraya veren kişide bu sigortayı yaptırabiliyor. Bu sigorta sayesinde mülk kiralayan ve kiraya veren kişiler istenmeyen durumlarda mağdur olmamaktadır.

Trink Kira Sigortası Şartları Nelerdir?

Bireyin trink kira sigortası bulunuyorsa vefat, sakat kalma veya işten çıkma durumlarında devreye giriyor. Kişinin genel olarak 1 yıl kirasını ödemekle kalmıyor, poliçe şartlarında 1 yıldan daha fazla olabilecek şekilde de imzalanabiliyor.

Genel olarak 3 ay bekleme süresi ile imzalanan trink kira sigortası düzenli 3 ay kira ödemesi gerektiriyor. İmzalanacak olan poliçe ile birçok durum teminat altına alınabilir. Bunlar trink kira sigortasının en önemli avantajları arasındadır.

Trink Kira Sigortası Teminatları Genel Olarak Nelerdir?

Kira kaybı teminatı, hukuki masraf teminatı, fatura ödeme teminatı, aidat giderleri teminatı trink kira sigortası içersin de seçilebilecek teminatlardır. Ata sigorta olarak bu teminatları sizler için düzenlemiş bulunmaktayız.

Kira Kaybı Teminatı

Kiracının, bazı durumlar yüzünden kirasını ödeyememesi durumunda, mülkü kiralayan kişiye poliçe kapsamında imzalanan şartlar ile genel olarak 1 yıllık kiranın, mülk sahibine ödenmesi şeklinde işleyen teminattır. Bu teminatın alt sınırı olmamakla beraber, bazı durumlarda üst sınır belirlenebilmektedir. Bu üst sınır genel kabul görmüş şekli ile 10.000 TL denilebilir.

Hukuki Masraflar Teminatı

Kiracının, herhangi bir nedenle kirasını ödeyemeyen kişilerin bazı hukuksal sorunlar ile karşılaşması normaldir. Bunları trink kira sigortası ile teminat altına alınabilir. Kiraya veren kişinin, kiracı ile sözleşme imzalaması ile doğan hukuksal yaptırımları kapsar.

Avukatlık ücreti, icra takipleri, hukuksal danışmanlık, vekalet ücretleri ve dava harç ücretlerini poliçede yazan şekilde karşılıyor. Avukatlık ücretleri, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği avukatlık ücret tarifesi dikkate alınarak yapılıyor. Kiracı ve kiralayan üzerinde ki büyük yüklerden birisi olan bu hukuki masrafları trink kira sigortası ile Ata sigorta olarak sizlere yardımcı oluyoruz.

Trink Kira Sigortası

Fatura Ödeme Teminatı

Poliçe adresinde yer alan, kiracının ödenmemiş su, ödenmemiş elektrik ve doğal gaz gibi faturaların poliçe dahilinde ödenmesi teminatıdır. Genel olarak, yeni aboneliklerde açma ve kapama ücretleri ile teminatlar bu poliçeye dahil edilmezler.

Kişiler için büyük kolaylık sağlayan bu teminat, işsiz kalma durumunda kişileri büyük yükten kurtarmaktadır. Bu sayede kurumların fatura ödeme ihbarları ve hukuksal yaptırımlarından kurtulmak, en temel ihtiyaçları karşılamaktadır.

Aidat Giderleri Teminatı

Poliçe dahilinde adresi yazan, kiracının içinde bulunduğu sitenin veya apartmanın, aidat giderleri, kiracının kira sözleşmesi boyunca ödenir. Bu poliçe sayesinde, trink kira sigortası dahilinde birikmiş bir aidat ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Bu teminatlar sayesinde, kiracı ve kiralayan karşı karşıya gelmemekle beraber, site yönetimi, temel ihtiyaçlardan olan elektrik, su ve doğal gaz kesilmiyor. Sizlere ise sadece, yeni bir iş bulmak veya sorunlarını çözecek vakit kalıyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

  • Genel olarak trink kira sigortası sistemi bazı durumların kontrol edilmesi ve poliçenin imzalanması sonucu devreye giriyor.
  • Kiralanacak olan evin önce detaylı bir incelemesi yapılarak fotoğrafı çekiliyor. Bu görseller sisteme kayıt edilebiliyor. Bazı durumlarda çizimlerde yapılabiliyor.
  • Sisteme, kiracı ve mülkü kiralayan ile sözleşme imzalanıyor. Hizmet ve yetki anlaşması yapılıyor ve mülkün kiralama süreci başlatılıyor.
  • Kiracının talepte bulunması ile, kiralayan ile tüm risk analizleri sonucu nakit alışverişi, evrak alışverişi bitirilir.
  • Talebe bağlı olarak, evin bakımı, evin boyanması gibi hizmetler poliçe kapsamında verilebilir. Bu hizmetler kişiler için bulunmaz hizmetler arasındadır.
  • Kiralama ile ilgili şikayetler, istekler, izinler ve iletişim açılacak olan özel bir sayfa aracılığı ile yönetilebilir. Kiracı ve kiralayan arasında bir köprü kurulur.
  • Kiralanan evin tüm bilgileri düzenli aralıklarla iletişim araçlarına gönderilir. Bu sayede, kiraya veren kişi mülkü ile ilgili bilgiye sürekli ulaşmış olur.
  • Bu sayede kiraya veren ve kiracı hiç yüz yüze gelmeden tüm işlemler kurumlar arası iletişim ile yapılır.

Tüm bu işlemler sayesinde, ne kiracı nede kiraya veren hiçbir riske girmeden, ekonomik durumuna bağlı olmaksızın trink kira sigortası sayesinde teminat altına alınır. İstenmeyen durumların önüne geçilir.

Trink Kira Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Poliçe fiyatı, aylık kira tutarına ve evin risk durumuna göre belirleniyor. Kira sigortası primi ise aylı kira tutarının genel olarak yüzde altmış beşi gibi bir orana denk geliyor. Örneğin, 1000 TL kirası olan bir evin sigorta primi 650 TL gibi bir rakam olarak hesaplanabilir. Bu primleri, peşin ödeyebileceğiniz gibi aylık periyotlar ile de ödeyebilirsiniz. Poliçe her yıl yenilenmektedir. Kira bedeli üzerinde ki her değişiklik ile poliçe yenilenme gibi bir zorunluluk doğuyor.

Bu sistem ile kirada garanti sağlanıyor. Kişiler kiramı ödemedi derdine son veriyor. Kiracının ise, işten çıkma, vefat veya istenmeyen durumlarda, tüm işlemlerini teminat altına alıyor. Her iki taraf içinde büyük kolaylık sağlayan trink kira sigortası kolay bir ödeme planı ile istenmeyen durumları ortadan kaldırıyor.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)