Yelkenli sigortası, tüm yelkenli yatları risklere karşı koruyan sigorta paketidir. Su paket, poliçede belirlenen sürede yelkenli teknelerin risklerini güvence altına almaktadır. Sigorta konusu olan teknelerin hasar ve ziyanları, poliçede belirtilmişse sorumluluk tazminatlarını ya da bunlarla ilgili giderleri kapsamaktadır. Özel şartlar, poliçeye ilave edilen özel şartlarla belirlenmektedir. Sigorta değeri de riskin başlangıcındaki değerdir.

Poliçede belirtilmediğinde yelkenlinin levazım, kumanya ve gemi adamlarının giderleri, bu değere dahil olmamaktadır. Şirketimiz, tüm yelkenli teknelerin sigorta ile güvence altına alınmasını, poliçede ne gibi şartların bulunması gerektiğini sigortalı adına sigorta şirketi ile görüşme yaparak belirlemektedir. Şirketimiz, sigorta acentesi değil sigortalının hak ve menfaatlerini koruyan bir kuruluştur ve herhangi bir risk anında devreye girerek tüm zararını karşılanmasını sigortalı adına takip etmektedir.

Yelkenli Sigortası Nasıl Yapılır?

YELKENYelkenli sigortası, tüm ihtiyaçlara göre genişletilmiş teminat yapısı ile yapılabilmektedir. Bu sigorta kapsamında yelkenlinin denizde, bakım yerinde, denize indirilirken, çarpma, karaya ya da kayalıklara oturma, yangın, korsanlık, volkanik patlama, yıldırım düşmesi, hava taşıtları ile temas gibi standart riskleri kapsamaktadır. Ayrıca poliçeye ilave edilmesi halinde kişisel eşyalar, tekne çalışanları için ferdi kaza sigortası, çekme ve kurtarma gibi durumları da güvence altına almaktadır. Bunların yanı sıra bazı sigorta poliçelerinde asistans hizmeti de alınabilmektedir. Sigorta, üçüncü kişilere karşı hukuki sorumlulukları da teminat kapsamına alabilmektedir. Ayrıca hukuki savunma giderleri de sigorta şirketinden ön onay alınarak teminata eklenebilmektedir. Enkazın çıkarılması sırasında yapılacak tüm masraflar da sigorta kapsamında değerlendirilmektedir. Şirketimiz, risk danışmanlığı hizmetini de sunmaktadır.

Sigorta kapsamında yelkenlinin gövdesinin haricinde tekne ile alınıp satılan donanımlar da teminata dahil olmaktadır. Ancak teknenin adını taşımayan servis botları, balıkçılık takımları ile demirleme ekipmanları sigorta kapsamına dahil değildir. Sigorta bedelinin sigorta değerini aşamayacağı bilinmelidir. Sigortalının, riskin gerçekleştiğini öğrendiği anda bu durumu sigorta şirketine bildirmesi gereklidir. Risk gerçekleştiğinde bilgi verilmesi durumunda şirketimiz, poliçenin imzalandığı sigorta şirketi ile irtibata geçmekte, yelkenli sigortası kapsamında ödemenin yapılmasını sağlamaktadır. Şirketimiz ayrıca sigortalı adına tüm işlemleri gerçekleştirmekte, tazminatın ödenmesi için gerekli evrakların hazırlanmasını da  sağlamaktadır.

Yelkenli Sigortası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir