Araçların kullanımları sırasında meydana gelen ve Karayolları Trafik Kanunu ile Umumi Hükümlere göre aracı işleten kişiye düşen hukuki sorumluluklar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenmektedir. Ancak zorunlu mali sorumluluk sigortasının limitlerini aşan durumlarda hasarın kalan kısmını, poliçede belirtilen limitlere kadar artan mali sorumluluk sigortası temin eder.

Artan Mali Sorumluluk Sigortası Haksız Taleplere Karşı Müdafaa da Sağlar

Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu sigorta, sigorta ettiren kişinin haksız taleplere karşı müdafaasını da sağlamaktadır. Taraflar, artan mali sorumluluk sigortası genel şartlarına ek olarak, sigortalı aleyhine olmamak üzere, kanuna ve ahlaka aykırı bulunmamak şartıyla özel şartlar belirleyebilirler.

Artan mali sorumluluk sigortası ile verilen teminatlar dışında, riziko, zarar veya kıymetleri ek sözleşme ile teminat kapsamı altına alınabilir. Ayrıca sigorta ettirici kişinin manevi tazminat talepleri de ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir. İlave edilen talimatlar zorunlu trafik sigortasının varlığından bağımsız olarak bu sigorta limitlerinin içinde geçerliliğini korur.

Artan Mali Sorumluluk Sigortasından Cayma Hakkı Nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve buna bağlı mevzuat gereği; ticari veya mesleki amaçlarla yapılmayan (tüketici niteliğini taşıyan) sigortalar, sigorta ettiren kişi tarafından herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeden sözleşme tarihinden sonra 14 gün içerisinde cayma haklarını kullanabilirler.

Cayma hakkını kullanmak için beyan formunu doldurularak gerekmektedir. Cayma hakkı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Ata Sigorta Brokerliği’nın sigorta uzmanları ile iletişime geçilebilir.

Cayma Hakkının Kullanılamadığı Haller Nelerdir?

Bir aydan daha az geçerlilik süresi bulunan mesafeli artan mali sorumluluk sigortası sözleşmelerinde ve sigorta ettiren kişinin onayı sonrası teminatın başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren kişiler cayma hakkı kullanılamazlar.

Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksit ödendiğinde sigorta ettiren kişinin sigorta teminatını onayladığı kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde de tahsil edilen primin tutarı, cayma bildiriminin ulaşmasından sonra sigorta ettiren kişiye iade edilmektedir.

Artan Mali Sorumluluk Kapsamı Dışında Olan Haller Nelerdir?

Bazı haller artan mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında yer almaktadır. Bu hallerden bazıları;

 • Sigortalı kişinin kendisinin uğrayacağı zararlar,
 • Aracı sevk ve idare eden kişinin uğrayacağı zararlardan dolayı ileri sürülen talepler,
 • İşleten ya da aracı sevk eden kişinin eşinin ve kardeşlerinin uğrayacağı zararlardan dolayı ileri sürülen talepler,
 • Araç sahibi ile işleten kişi arasındaki ilişkiden kaynaklanan ve araçta meydana gelen zararlardan dolayı ileri sürülen talepler,
 • Yedek akaryakıt hariç, patlayıcı maddeler taşınması nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı ileri sürülen talepler,
 • Çalınan ya da gasp edilen aracın neden olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre işleten kişinin sorumlu olmadığı zararlardan dolayı ileri sürülen talepler,
 • Aracın çalınması ve/veya gasp edilmesi durumunu bilerek binen yolculara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler,
 • Poliçede gösterilen araç ile bu araç içinde taşınan malların veya çekilen şeylerin bozulması nedeniyle zararın meydana gelmesi yüzünden ileri sürülen talepler,
 • Sürat yarışlarına katılma ve yarış alanında antrenman yapma sırasında meydana gelebilecek zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler,
 • Aracın onarımı, bakımı, gözetimi, alım ve satımı, araçta değişiklik yapılması sebebiyle meydana gelen zararlara ilişkin talepler,
 • Terör eylemlerinde, sabotaj durumlarında kullanılan araçların sebep olduğu ve işleten kişinin sorumlu olmadığı zararlara ilişkin talepler,
 • Aracın terör eylemlerinde kullanılacağını bilerek bu araca binen ve aracı kullanan kişilerin zarara uğramaları sebebiyle ileri sürecekleri talepler, artan mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında yer almaktadır.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Poliçede yer alan limitler dahilinde, tazminat başvurusu yapmak için gereken bilgi ve belgelere ilişkin görüş almak ve Hasar Bildirim Bilgilerini temin etmek için Ata Sigorta Brokerliği’nın sigorta uzmanları ile iletişime geçilmelidir. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda hiç zaman kaybetmeden sigorta şirketine bildirim yapılmalıdır.

Bildirim sırasında sigortacı tarafından verilen talimatlar oldukça önemlidir. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminat borcu sigortacı tarafından ödenir. Sigortacının yazılı izni olmadığı sürece, sigorta ettiren kişi, tazminat talebini tamamen veya kısmen kabule yetkili değildir ve zarar görenlere yönelik herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

Maddi ve Bedeni Zararlarda İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Kazaya sebep olan sigortalının muvafakatı

İlgili belgelerin artan mali sorumluluk sigortası yaptırılan şirketimize teslim edilmesi sonrası trafik sigorta dosyasında bulunan kaza ve zararla ilgili belgeler temin edilir.

Tazminatı Belirlerken Dikkatli Olunmalıdır!

Sözleşmenin hazırlanması sırasında verilen teminat tutarı, sigortalının isteğine uygun olmalıdır. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı tarafından ödenmesi gereken azami tutar, poliçede verilen teminat limitiyle sınırlıdır.

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalı kişi zaman kaybetmeden hasara sebep olan kaza ya da olayın yerini, zamanını, nasıl meydana geldiğini ve yol açtığı genel sonuçları doğru bir şekilde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortalı kişinin bu yükümlülüklere uymaması ve aykırı hareket etmesi durumunda, kanun ve genel şartlar gereğince sigortacının ödeme yükümlülüğü kısmen veya tamamen ortadan kalkmış olur. Bu durumda ödenecek tazminat kısmen veya tamamıyla sigorta ettiren kişiden temin edilebilir.

Zararın meydana gelmesi halinde sigortalı kişi eksper tayin etme hakkına sahiptir. Artan mali sorumluluk sigortası hakkında detaylı bilgi almak için atabrokerlik.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Artan Mali Sorumluluk Sigortası