Günümüz teknolojisine bakıldığında kusursuz ürün veya hizmet neredeyse olanaksızdır. Tüketici sayısının artması ile birlikte olası hasar tazminat taleplerinin de artması uluslararası ticaret söz konusu olduğunda uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra her geçen gün tüketicinin korunması ve tüketici bilincinin artması ile birlikte yeni katı hukuk kuralları da gelmektedir. Böylelikle dünyada çok yaygın olan ve kanunlarla desteklenen Ürün Sorumluluk Sigortası, şirketimizden talep edilebilecek yüksek tazminat taleplerini ödemektedir. Ayrıca Ürün Sorumluluk Sigortası firmanızı korumakla kalmayıp müşteri ve toplum menfaatlerine karşı da duyarlılığın simgesi haline gelmektedir.

Son yıllarda hukuki sorumluluk bilincinin artması ile birlikte hayatımıza ürün sorumluluk sigortası girmiştir. Günümüzde şirket ve devletlerin birincil hedefleri arasına yerleşen kullanıcı ve tüketicinin korunması ile ilgili insan hakları ürün sorumluluk sigortasında beraberinde getirmiştir. Kısacası ürün sorumluluk sigortası üretimini yaptığınız, sattığınız ya da temin ettiğiniz ürün ve hizmetlerin neden olduğu zararlara ilişkin olarak şirkete gelebilecek Kanuni sorumluluk talepleri ve bu taleplerle ilgili hukuki savunma masraflarını karşılamaktadır. Ancak ürün sorumluluk sigortasının ürün garantisi sigortası ile karıştırılmaması gerekir. Ürün sorumluluk sigortası üretilen malın kendisine yönelik bir Garanti teminatı vermemektedir. Ürün sorumluluk sigortası yaptıran şirketler mala değil sigortalının üretmiş olduğu ürünlerle ilgili sorumluluğuna ilişkin güvence sağlamaktadır. ürün sorumluluğu sigortası ile kusurlu üretilen mamul nedeniyle maddi ya da bedeni zarar gören tüketiciler ya da üçüncü şahıslar değil seri üretim nedeni ile bundan büyük oranda zarar görecek olan yapımcı firmalar da ekonomik yaptırımdan kurtulmak suretiyle faydalanmaktadır. Yani ürün sorumluluk sigortası sayesinde üreticinin sorumlu olduğu durumlarda zarara uğrayan tüketici ya da 3. kişilere üretici yüksek miktarda tazminat ödemekten kurtulmaktadır. Öbür taraftan tüketici ve 3. kişilerde hatalı üretim nedeniyle maruz kaldıkları zararı şirketin peşine düşmeden kolaylıkla alabilme imkânına sahiptir.

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?

Ürün sorumluluk sigortası sigortalı tarafından ya da sigortalı namına imal edilen, işlenen, satılan veyahut temin edilen faaliyet konusunda belirtilen ürünlerden kaynaklanan bir kusur nedeniyle 3. kişilerin uğrayacağı maddi zarar ve ziyan sonucunda poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alınır. Ölüm ve hastalık da dahil olmak üzere ürün sorumluluk sigortası kapsamında sigortalının Tesisleri dışında bir yerde meydana gelen taşınabilir mal kaybı ya da taşınabilir malın fiziksel hasara uğraması teminat altına alınmaktadır. Günlük yaşamda da sık sık karşılaşılan ürün kaynaklı hasarlar,  ürünün hatalı olmasından ziyade kullanımı hakkında yanlış bilgilendirme yapılmasından ve ürünün tehlikeli yan etkilerinden bahsedilmemesinden de kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki tüketicinin korunması yasası kapsamında üretici, ithalatçı, bayi ve satıcı ayıplı maldan veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı müteselsilden ve müştereken sorumludur.

Ürün Sorumluluğu Sigortası’nı genişletilmiş özel şartlar ile uygulayan Ata Brokerlik, yılların verdiği deneyimle birlikte sigorta yaptıran müşterilerinin menfaatlerini gözetmek adına her türlü önlemi almaktadır. Firma olarak amacımız partnerlerimiz kanalıyla Türkiye ve dünya üzerinde şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan unsurunun, karlılık hedefi ile çelişmeyecek ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ürün sorumluluk sigortası hazırlanırken teminatın geçerli olacağı maddeler belirtilmektedir. Bazı ürün sorumluluk sigortası teminatları şu şekildedir;

 • Hatalı ya da eksik yapılan imalatlar ve tasarımlar
 • Hatalı ya da eksik hazırlanan kullanım talimatları
 • Yetersiz bilgilendirme
 • Hatalı etiketleme ve ambalajlama Nedeniyle kullanıcıların veya üçüncü şahısların uğrayacakları maddi ve bedeni zarardan dolayı imalatçıların hukuki sorumluluğunu teminat altına alabilmek için ürün sorumluluk sigortası teminatları belirtilerek poliçe hazırlanır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

 • Üretimden kaynaklanan hatalı ürünlerin üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararları kapsar.
 • Ürün hatalarından kaynaklanan üçüncü şahıs zararlarını Tazmin eder.
 • Üretim, dağıtım, etiketleme ve ambalajlama sırasında oluşabilecek hata ve kusurlardan dolayı ürünlerin geri toplama masrafları nedeni ile oluşabilecek maddi kayıpları karşılar.
 • Ürün sorumluluk sigortası yaptıran şirketin piyasadaki itibarının zedelenmesi ne önlemek adına kriz yönetiminde şirkete destek olur.

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Ürün sorumluluk sigortası genel şartları sigortanın konusunu, coğrafi sınırını, teminat dışında kalan halleri ve daha birçok maddeyi kapsamaktadır. Ürün sorumluluk sigortası genel şartları başlıkları kısaca şu şekildedir;

A.1. Sigortanın Konusu 

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler

A.4.1. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hal ve Tazminat Talepleri

A.4.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler

A.5.  Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

 1. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri

B.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve Yükümlülükleri

B.3.1. Giderlerin Ödenmesi

B.3.2. Tazminata İlişkin Avans Verilmesi

B.3.3 Tazminatın Ödenmesi

B.3.4. Sigortalıya Yardım

B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı

B.4. Halefiyet

B.5. Doğrudan Dava Hakkı

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

C.5. Tebliğ ve İhbarlar

C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması

C.7. Özel Fesih Nedenleri

C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

C.9. Zamanaşımı

C.10. Klozlar ve Özel Şartlar

Ürün Sorumluluk Sigortası Fiyatları

Ürün sorumluluk sigortası kapsamı belirli özel maddelerle genişletilebildiğinden net bir fiyat vermek oldukça zordur. Bu nedenle ürün sorumluluk sigortası yaptırmak isteyen müşterilerimizin Ata Brokerlik firmamıza gelerek detaylı bilgi alması daha doğru sonuçlar verecektir.

Ürün Sorumluluk Sigortası Kimler İçin Uygundur?

 • Gıda Sektörü
 • İçecek Sektörü
 • Mobilya
 • Giyim
 • Ev Tekstili Firmaları
 • Elektrikli – Elektronik Eşya Üretimi
 • Paketleme, Ambalaj Firmaları
 • Deri Mamulleri
 • Dayanıklı Tüketim Malları
 • Perakendeciler, Süpermarketler
 • Makine, Makine Parçaları ve kendini güvence altına almak isteyen tüm sektörden işletmeler için uygundur.

Ürün Sorumluluk Sigortası Zorunlu Mu?

Ürün sorumluluk sigortası zorunlu bir sigorta türü olmamasına rağmen Risk almak istemeyenlerin mutlaka yaptırması gereken bir sigortadır. 4077 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u Kusurlu ürünlerin sebep olacağı zararları ilişkin tarafların üstleneceği sorumlulukları düzenlemiştir.  İlgili kanunun 4. maddesinde yer alan Ayıplı mal ve hizmetler başlığı adı altında ayıplı maldan ya da ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan tüketiciye karşı satıcının, acentenin, üreticinin, ayinin ve İthalat müştereken ve müteselsilden sorumlu oldukları belirtilmiştir. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirten madde nedeniyle tüm şirketlerin kendilerini güvence altına almak adına ürün sorumluluk sigortası yaptırması öneriler.