BİLGİLERİ DOLDURUN, SİZİ HEMEN ARAYALIM!

Ürün sorumluluk sigortası, eksik veya yanlış tasarlanan veya imal edilen yahut herhangi bir imalat hatası olmadığı halde kullanma talimatı yetersiz olan ürünlerin kullanılmaları sebebiyle ortaya çıkan zararların karşılanması için hazırlanan poliçelerdir.

Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte ürün çeşitliliği ve kullanıcı sayısı artmıştır. Yasal düzenlemelerle ve uluslararası antlaşmalarla ürünlerin içerik, üretim şekli, satışa arzı gibi konular hukuki ve cezai yaptırımlara bağlanmış olsa da, bu ürünlerin kullanılması ile beklenmeyen ve öngörülemeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olamamaktadır. Sorun bazen kullanıcının bazen de üreticinin veya üreticiden tüketiciye ulaştırılmasına kadar devam eden zincirin halkalarından birinden kaynaklanır. Eğer sorun tüketicinin yanlış kullanımı veya uygulaması değilse, tedarik zincirindeki firmalar veya kişiler değil, doğrudan üretici sorumlu tutulacaktır. Özellikle ürünün hatalı üretiminden kaynaklanan ve kullanıcı üzerinde olumsuz etkiler yaratan sonuçlar bakımından hukuken üretici sorumludur.

Bazı ürünlerin ise kullanım kılavuzu veya açıklama kısımlarındaki hatalar veya eksiklikler kullanıcılar için fiziki veya maddi hasarlara yol açar. Tüm bu olumsuz ihtimallerin ve olası risklerin dikkate alınarak üreticinin ticari faaliyetlerinin devamının sağlanması, karşılaştığı tazminat taleplerinin ödenmesi için bir sigorta güvencesi gerekir.

Ürün sorumluluk sigortası neden gereklidir ?

Sigorta, satışa sunulan ürünü kullanan veya üçüncü kişilerin uğrayacakları fiziki ve maddi zararların karşılanması amacıyla yapılır. Ürün sorumluluk sigortası poliçesi sadece Türkiye’de üretilen değil, ithal edilen ürünler için de yaptırılabilir. Yurtdışından ithal ederek Türkiye’de ürünün satış ve dağıtımını yapan firmanın, kullanım sonucu ortaya çıkacak zararlardan sorumluluğunu ortadan kaldırmak için bu sigortayı yaptırması mümkündür.

Ürün sorumluluk sigortası kapsamı nedir ?

sigorta_brokeri_nasil_calismalidirPoliçe kapsamındaki korumadan yararlanabilmek için zararın poliçe süresince meydana gelmiş olması gerekir. Zarar bedensel olabileceği gibi maddi de olabilir. Ayrıca sadece kullanıcı değil, kullanım sebebiyle kullanıcı tarafından 3.kişilere verilmiş zararlar da poliçe kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Ürün sorumluluk sigortası üretimi de yapılan firmamızda, geniş kapsamlı teminatlar ve Türkiye’nin en güvenilir sigorta şirketlerinin poliçeleri ile hizmet vermekteyiz. Poliçe kapsamı, teminatlar ve prim ödemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için uzmanlarımızla iletişime geçmeniz yeterlidir.