Türkiye sınırları içinde ikamet edip de yurt dışına çeşitli amaçlarla seyahatler yapılabiliyor. İş, tatil veya gezi gibi durumlar için yurt dışına çıkanlar, seyahatleri süresince başlarına gelebilecek kaza, hastalık veya olumsuz durumlar için yurtdışı ani rahatsızlık sigortası yaptırıyorlar. Bir yılı geçmeyecek seyahatleri kapsayan bu sigortanın diğer adı Yurtdışı Seyahat Sigortası’dır.-Yurt dışında konaklama sırasında oluşabilecek sağlık sorunları hassas bir durumdur. Avrupa ülkelerinin çoğu, vize başvuruları sırasında yurtdışı ani rahatsızlık sigortası poliçesinin de ibraz edilmesini istiyorlar. Bu poliçe zorunluluk olduğu için değil, gerçekten bir gereksinim olduğu düşünülerek yaptırılmalıdır. Bu konuda Türk vatandaşlarının yanında olan Ata Sigorta Brokerliği her olasılığı düşünerek kapsamlı bir yurtdışı seyahat sigortası yapıyor.

Schengen Vizesi Seyahat Sigortası

22 Avrupa ülkesi ve 4 de AB dışında kalan ülke birleşip tek ülke gibi vatandaşlarının rahatça seyahat etmelerini sağlıyorlar. Türkiye’den de bu ülkelerde tek vizeyle rahatça gezmelerini sağlamak için Schengen vizesi isteniyor.

Vizeyle beraber yurtdışı ani rahatsızlık sigortası da zorunlu kılınıyor. Poliçe 30.000 Euro teminat içerir. Kaza ve hastalık sonucu tedavi masrafları, cenazenin ülkeye iadesi, acil tıbbi nakil, asistan hizmeti (24 Saat) teminatlarını içerir. Ayrıca dilerseniz bagaj kaybı ve kayak teminatı gibi ek teminatları da ekletebilirsiniz.”

Kayak Sigortası

Kış sporlarının yapıldığı tatil beldelerine seyahat ediyorsanız yurtdışı ani rahatsızlık sigortası poliçenize “kayak sigortası” teminatını da ekletebilirsiniz. Kayak teminatı ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi amatör kayak sporu kazalarına karşı koruma altına alabilirsiniz. Kayak Sigortası, kayak tatillerinizde, kaza sonucu tedavi masraflarından, acil tıbbi nakile kadar farklı teminatlar sağlıyor.

Seyahat Sağlık Sigortası Ek Teminatları

 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 • Ayakta ve yatarak tıbbi tedavi teminatı
 • Acil diş teminatı
 • Sigortalının tıbbi nedenlerle nakli veya seyahati
 • Sigortalının vefatı halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli ve refakatçı nakli, refakatçı giderleri
 • Kişisel Eşyaların (gözlük, lens, protez vb. gibi) yenilenmesi, reçete edilmiş ve yurtdışında eş değeri bulunmayan ilaçların masrafı sigortalı tarafından karşılanmak üzere temini
 • Sigortalının yurt dışında tıbbi bakımını gerektiren hallerde, 15 yaş altı çocukların yurda dönüş giderleri
 • Hastaneden taburcu olan sigortalının en fazla 4 yıldızlı otelde azami 7 günlük konaklama masrafları, tedavi sonucunda sigortalının Türkiye’deki ikametgâhına naklinin sağlanması
 • Tarifeli uçak seferlerinde havayolundan kaynaklanan (overbooking) 6 saatten fazla gecikmelerde ödeme yapılması
 • Tarifeli uçak seferlerinin herhangi bir nedenden ( teknik, doğal afetler, hava koşulları gibi) dolayı yapılamaması durumunda ödeme yapılması
 • Sigortalının yurt dışında vefatı sonucunda ailesinin önceden planlanan yollarla yurda dönüşleri imkânsız hallerde yurda dönüş nakilleri yapılır.
 • Sigortalının yurt dışındayken birinci derece akrabasının vefatı nedeniyle acil dönmesi gerekiyorsa dönüş naklinin düzenlenmesi
 • Bagaj Kaybı veya Hasarının karşılanması, bagajın bulunması hallerinde sigortalının ikametgah adresine gönderilmesi
 • Hukuki Yardım (araç kullanımı sırasında geçirilmiş olan trafik kazaları hariç) Avukat ücretinin veya kefalet ücretinin ödenmesi

Seyahate çıkılmasının doğal olduğu kadar, insanın başına gelebilecek hastalık, vefat ve kazaların da olabileceği göz ardı edilmemelidir. Hoş olmayan bu durumların yurt dışında başınıza gelme ihtimali bulunuyor. Ata sigortanın hazırladığı ek teminatlarla sağlama alınmış yurtdışı ani rahatsızlık sigortası poliçesiyle ailenizle birlikte seyahat ediyorsanız, tüm ailenizi koruma altına alacaktır.

Seyahat Sağlık Sigortası Kapsamına Alınmayan Haller

 • Sigortalının poliçe teminatlarını bilerek delme ve hileli hareketleri
 • İntihar etme veya intihar etmeye teşebbüs eylemi
 • Akıl hastalıkları veya psikolojik rahatsızlıklar, doğuştan gelen genetik hastalıklar
 • Reçete dışında alınan ilaç veya uyuşturucu ve alkol kullanımı
 • Doğal afetler sonucu meydana gelen zararlar
 • Terör eylemleri, savaş, isyan, ayaklanma ve kargaşa sırasında doğan zararlar
 • Tehlikedeki kişileri ve malları kurtarmak hariç, sigortalının kendini göz göre göre tehlikeye atması sonucu ortaya çıkan zararlar sigorta kapsamına alınmaz.

Bu nedenle sigorta yaptıracaklar teminatları iyi incelemeli ve poliçelerinin hangi teminatları kapsadıklarını iyi bilmelidirler. Bu konuda sigorta yaptıracaklara şeffaf bir yaklaşım sergileyen Ata Sigorta Brokerliği’nın deneyimli ekibi, Türk vatandaşlarının yurt dışında mağdur olmamaları için kapsamlı bir yurtdışı ani rahatsızlık sigortası poliçesi hazırlıyorlar.

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi Düzenleme

Genel olarak yurtdışı ani rahatsızlık sigortası poliçeleri; hastalık, vefat, cenazenin yurda nakli, acil tıbbi tedavi ve nakil teminatlarını kapsarlar. Bazı insanlar için bu teminatlar yeterli gelebilir. Ek teminat eklenmesini istemeyebilirler. Her ek teminat poliçe sahibinin güvence altına alan maddelerdir. Buna göre de limitler belirlenir.

Yapılan faaliyete, gidilen ülkeye, bölgeye ve iklime göre teminatlar farklılık gösterebilir. Yurt dışına gidecek vatandaşlar, Ata Sigorta Brokerliği’yı arayarak veya ofise gelerek sağlıklı bilgiler ve yönlendirmeler alabilir.

Sigortacılık sektörünün lider kuruluşlarından olan firma, her coğrafi bölgede oluşabilecek risklere karşı vatandaşlara yurtdışı ani rahatsızlık sigortası düzenliyor. Seyahate tek veya ailesiyle çıkacak olan kişilerle birebir görüşülerek, gidilecek yer ve faaliyetler hakkında teminatlar belirleniyor. Vatandaşı tatmin eden yurtdışı ani rahatsızlık sigortası poliçesi düzenleyerek, içi rahat ederek seyahate çıkması sağlanıyor.

Yurt Dışı Ani Rahatsızlık Sigortası