Yabancı uyruklu sağlık sigortası, Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişilerin oturma izni alabilmek için yaptırmak zorunda oldukları sağlık sigortası türüdür. Çalışma, eğitim veya benzeri bir sebeple geçici süre ile Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca yaşayacakları sağlık sorunları için sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigortanın süresi, kişinin ne kadar süre ile Türkiye’de ikamet edeceğine göre değişir.

Yabancı uyruklu sağlık sigortası teminatları nelerdir?

Yabancı sigorta teminatları yatarak ve ayakta tedavi teminatları olarak iki ana gruba ayrılır. Yatarak tedavi teminatları;

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ilaç, laboratuvar, radyoloji gibi çeşitli hizmetler),
 • Hastanede kalınan süre boyunca oda, yatak, yemek ve refakatçi giderleri,
 • Hayati organların nakline ilişkin operasyonlar,
 • Koroner anjiyografi,
 • Tanı amaçlı biyokimya, patoloji tetkikleri, mikrobiyoloji ve diğer görüntüleme hizmetleri,
 • Ameliyat sonrası zorunlu fizik tedavi,
 • Evde tıbbi bakım hizmetleri,
 • 24 saaten kısa süren gıda zehirlenmesi, kırık tedavisi gibi uygulamalar,
 • Radoterapi, kemoterapi, diyaliz,
 • Sun’i uzuv ücretleri,
 • Yoğun bakım gerektiren tedaviler,
 • Trafik kazaları sonrasında gerekli diş ve burun tedavi giderleri

olarak sıralanabilir.

Ayakta tedavi teminatları ise;

 • Doktor muayenesi, tanı ve teşhis amaçlı tetkikler,
 • İlaç masrafları,
 • Fizik tedavi giderleri,

Gibi daha acil durumlar için öngörülen giderlerdir.

tamamlayici_saglik_sigortasi_teminatlari

Hangi kurumlarda geçerlidir?

Bu sigorta ile yatarak tedavi giderlerinin anlaşmalı kurumlarda tamamı, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise belli bir kısmı özel sigortanız tarafından karşılanır. Ayakta tedavi giderleri için yıllık belli miktara kadar olan kısmın tamamı ve belli bir oranda sigortalı katılım payı alınarak ödenmektedir.

Yabancı uyruklu sağlık sigortası fiyatları nasıl belirlenir?

tamamlayici_saglik_yaptiranlarin gorusleriÇeşitli sebeplerle başka bir ülkede yaşamak zorunda kalan yabancıların sağlık hizmetlerinden faydalanması, kendilerinden afaki rakamlar talep edilmemesi, ödeyememeleri halinde hayati risk oluşmaması için kanunen zorunlu hale getirilen sigorta, tıpkı Türk Vatandaşları için düzenlenen sağlık sigortaları gibi yaşa bağlı belirlenen prim ve teminatlara göre düzenlenir. Sigortalının yaşı, mevcut hastalıkları, hastalık riskleri, kullandığı ilaçlar gibi özel kriterler primlerin belirlenmesinde baz alınır. Yabancı sağlık sigortası hakkında bilgi almak için şirketimizin danışmanları ile iletişime geçmeniz yeterlidir.

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası