Fine arts / sanat sigortası, sanatın durumuna ve içeriğine göre farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Sanat sigortasındaki çeşitlilik yapılan sigortanın şartlarını ve teminat durumlarını da etkilemektedir. Bu nedenle, bir Fine arts / sanat sigortası yapılacaksa mutlaka sigorta türü iyi belirlenmelidir.

Aksi halde sanatın ve eserlerin durumuna göre teminat düzeyi yetersiz kalabilir. Teminat bedelini iyi şekilde belirleyerek, sanat sigortasını faydalı hale getirebilirsiniz. Fine arts / sanat eseri sigortası 4 alt başlık halinde incelenebilir. Bu alt başlıklar sigortanın kapsamını ve teminat sürecini de belirlemektedir. Kişilerin yaptırabileceği sanat sigortaları şu şekildedir;

  • Özel koleksiyonlar için yaptırılan Sanat Eserleri Sigortası
  • Müze ve kurumsal koleksiyonlar için yaptırılan Sanat Eserleri Sigortası
  • Galeri ve müzayede evleri için yaptırılan Sanat Eserleri Sigortası
  • Sergi ve nakliyeler için yaptırılan Sanat Eserleri Sigortası

Sanat sigortasında bu alt başlıkların hepsi ayrı bir sanat grubuna hitap etmektedir. Sigorta yaptırmak istediğiniz sanat eseri hangi kategoride ise o kategori için sigorta işlemlerini yaptırmanız gerekir. Ayrıca, sigorta için başlangıç teminatında mutlaka sanat objeleri göz önüne alınmalıdır. Sanat objelerinin değerine göre belirlenen teminat, daha doğru bir sigorta kapsamı oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Fine Arts / Sanat Sigortası Amaçları

Sanat sigortasının amacı doğrudan sanat eserlerine yöneliktir. Yani, sigorta bir sanat eserinin korunması adına yaptırılır. Bu sanat eseri bazen bir obje olabilirken bazen de bir sanat olabilir. Sanat eseri sigortası tarihle ilişkilidir.

Genellikle eski tarihlere dayanan objeler üzerinde bu sigorta uygulanmaktadır. Amaç doğrultusunda sanat eseri korunmaya alınarak belirli bir teminat payı belirlenir. Bu teminata göre sanat eseri de koruma altına alınmış olur. Bu sigortanın yapılışındaki ana neden sanatı korumak, sanat eserlerinin değerini kaybetmemesini sağlamaktır. Bu nedenle özellikle sanat ile ilgili bir iş yapıyorsanız mutlaka bu sigortadan yararlanmanız gerekir.

Fine arts & sanat sigortası genellikle müzayede ile ilgilenenlerin yaptırdığı sigortalardan birisidir. Bazı organizasyon firmaları da özellikle sanatla ilgilenen firmalar bu sigortadan yararlanmaktadır. Sanat sigortasının kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple sanat sigortasını yalnızca sanat objeleri üzerinde değerlendirmemek gerekir. Grup bazında sanat sigortası da yapılmaktadır. Yani, bir müzayede salonuna ya da müzeye de sanat sigortası yapılabilir. Böyle şekilde yapılan sigortalarda teminat değeri de artış göstermektedir.

FİNEARTS & Sanat Eseri Sigortası Kapsamı

Sanat eseri sigortasının kapsamı sanata konu olan eser ya da objelerin belirli poliçelerle korunmasıdır. Finearts & sanat sigortası değer açısından en kapsamlı poliçeye sahip olmalıdır. Çünkü bir sanat eseri yalnızca maddi açıdan değil manevi açıdan da büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, sanatın ve eserin tüm özel değeri hesaba katılarak uygun poliçenin belirlenmesi gerekir. Sanat sigortasının kapsamı her ne kadar eseri korumak olsa da bazı durumlarda değişim gösterebilir. Bu değişim genellikle sanat eseri ile alakalıdır. Yani, sanat eseri poliçesini farklı hususlar belirler.

Eserin değeri, tarihi, dünyadaki varlığı, geçmişi ve sanat durumu poliçenin değişmesine neden olur. Bu nedenle her sanat eseri aynı poliçeye sahip olmaz. Sanat eserine göre hazırlanan poliçede teminat durumu da değişmektedir. Özellikle kapsamlı bir sigorta düşünülüyorsa teminatın değeri de artış gösterecektir. Daha önceleri sanat eserleri yalnızca yangın ve bazı ek teminatlar ile kapsamlı hale getirilmişti. Fakat günümüzde Ata Sigorta Brokerliği bu kapsamı genişletmeyi başarmıştır.

Fine Arts & Sanat Sigortası Teminat Kapsamı

Ata Sigorta Brokerliği sanat eserleri ile ilgili oldukça geniş bir teminat kapsamı oluşturmaktadır. Sigorta istenildiği halinde bu teminatların hepsini kapsamaktadır. İsterseniz birkaç teminat tercih ederek, sanat sigortası da yaptırabilirsiniz.

Teminat kapsamı arttıkça hem teminat değeri hem de poliçe değeri artış gösterecektir. Bu nedenle, teminatın ve kapsamının doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Sigorta için belirlenen teminat kapsamları ise aşağıdaki gibi sayılabilir. Sanat eserlerini etkileyen bir yangın ya da doğal afetin gerçekleşmesi. Doğal afetten kasıt genellikle yıldırım, deprem, sel-su baskını şeklindedir. Teminata istenildiğinde farklı kaza şekilleri de eklenebilmektedir.

Sanat eserleri ile ilgili çok yaşanan bir diğer husus ise eserlerin hasar görmesidir. Özellikle bir kaza sonrasında sanat objesinin kırılması en sık rastlanan teminat kapsamlarından birisidir. Kaza sonrasında yaşanan kırılma ve çizilme gibi hasarlar genel teminatlar arasındadır. Nakliye sırasında yaşanan olumsuz durumlar da istenildiğinde teminata dahil edilebilir. Özellikle, müzelerde ya da müzayedelerde nakliye işlemleri oldukça fazla olur. Bu durumlarda eserin herhangi bir zarar görmemesi için nakliye teminatı yapılmaktadır.

Fine Arts & Sanat Eseri Sigortasının Poliçesinde Olması Gereken Özellikler

Sanat eseri sigortası poliçesi bazı özelliklere sahip olduğunda teminat açısından fayda sağlayacaktır. Bu nedenle sanat sigortasında mutlaka poliçeye dikkat edilmesi gerekir. Poliçede şu özelliklerin olması sigortanın da daha kapsamlı olduğunu gösterir.

  • Poliçe dünyanın farklı yerlerinde de geçerli olmalıdır.
  • Poliçe kapsamında eserlerin adresler arasında dolaşımı serbest şekilde yazılmalıdır.
  • İstenildiğinde birleşik poliçe tasarımı da yapılabilmelidir. Bu hususları taşıyan poliçeler sanat eserleri için daha kapsamlı sayılacaktır.

Sanat Eseri Sigortası & Fine Arts