Tarımcılık faaliyeti gösteren kişiler için, yaptıkları tarımsal faaliyetleri güvence altına almaları için yaptırılması gereken sigorta türüne tarsim sigortası denir. Yeni bir sistem ile gündeme getirilen tarsim sigortası, kişilerin ödeyeceği sigorta primlerine devlet desteği sağlanır. Bu sigorta başka bir açıdan incelendiğinde sigortacılık faaliyetlerinin aşamalı olarak genişlemesi ve de çeşitlendirilmesi tazminat ödemelerinin en kısa süre zarfı içerisinde ödenmesi hedeflerinin içerisindedir. Tarsim sigortası ile birlikte tarım faaliyetlerindeki emeğin ülke çapında yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu yapılan hedefler için birçok risk kapsam içine alınmıştır.

Tarsim Sigortası Kapsama Alanları

Tarsim sigortası birçok kapsama alanına dâhildir. Tarımsal ürünler, hayvanlar ve de sera tarım aletlerini kapsar. Bu seradaki tarım için kullanılan tüm makineler de sigorta içerisine dâhildir. Deprem, sel, hortum gibi durumlarda hayvan hastalıklarının neden olacağı tüm zararlar tarsim sigorta teminatı içerisinde geçerlilik kazanmıştır. Bu gibi durumlara maruz kalan çiftçiler, bağlı bulundukları meslek odalarına başvuru yaparak zararlarının karşılanmasını talep etmelidirler. Çiftçilerin hasar gören faaliyetleri ile ilgili başvurular elektronik ortamda da yapılır.

tarsim-sigortasi-tarim-ve-ciftci

Güneş yanıklarının neden olduğu üzüm ve de karpuz üzerinde verim yetersizliği ya da kalite kayıplarını belirlenerek sigorta kapsama alanına dâhil edilmiştir. Elmaların ve ayvaların ya da yumuşak çekirdekli meyvelerde tomurcuk dönemlerinde oluşan don riski de tarsim bünyesinde kapsama alanına almıştır. Muz ürünlerinin gövdelerinde meydana gelen ve de düşük sıcaklık etkisinden kaynaklanmış olan fizyolojik zararların belirlenmesiyle zarar ortaya çıkarılır ve eğer bu zarar sigortalanabilir ise tarsim sigortası bünyesinde kapsama alanına alınarak işlemler başlatılır.

Tarsim Sigortasının Üreticilere Etkisi

Üretici kişilerin çeşitli riskler doğrultusunda mağduriyetlerinin giderilmesi açısından çıkarılan bir sistemdir. Bu sistem içerisinde tarım sigortaları kurulmasındaki etken olarak havuz modeli örnekleri incelenerek işlemler başlatılmıştır. Havuz modeli doğal ve riskli bir sistem olarak Tarım Sigortaları Havuzu ile güvence altına alınmıştır. Üreticilerin zarar gören ürünlerinin teminatı göz önüne alınarak, üretim açısından ele alınan risklerin ve de verimliliğin sürdürülebilir olması amaçlarından bir tanesidir. Devletin çiftçi kişilere ürünlerini sigortalatması için %50 indirim sağlarken, sigortalarını yaptıran çiftçiler %50 olan sigortadaki bedelini devlet öder ve geriye kalmış olan %50’lik dilimin ise çiftçilerin bireysel ödemeleri amaçlanmıştır. Tarsim sigortası haricinde diğer tüm sigortalar için sitemizde gezinebilirsiniz.

Tarsim Sigortası ve Çiftçiler Sigortası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir