Tekne ve Gemi İnşaatı Sigortası

tekne-ve-gemi-insaat-sigortasi

 

Tekne ve gemi inşaatı sigortası, adından da anlaşılacağı üzere tekne ve gemi türü deniz taşıtlarının inşası esnasında ortaya çıkacak sorunlarla tamiri sebebiyle yaşanacak problemleri güvence altına alan poliçelerdir.

Tekne ve gemi inşaatı sigortası, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılacak her türlü deniz aracının kızağa çekilmesi, kızakta olduğu süre veya kızaktan indirilmesi esnasında  karşılaşabileceği risklere karşı güvence altına alınmasını sağlar. Tekne ve gemi inşaatı sigortası ayrıca, inşaat veya tamir sebebiyle sonradan ortaya çıkacak risklere karşı ek teminatlarla gemi veya tekne sahibine koruma sağlayan özel bir sigortadır.

Tekne ve gemi inşaatı sigortası gereklilikleri nelerdir ?

YELKENGemi tamircilerinin (ve gemi tamircilerinin yanında çalışan kişilerin) ihmalinden, aracı veya taşeronların ihmal ve eylemlerinden kaynaklanan sorunlarda, poliçe limitleri dahilinde ödeme yapılır. Tekne ve gemi inşaatı sigortası, yeni yapılmakta olan veya tadilat görmek üzere kızağa çekilen gemi ve teknelerin, tamircinin sorumluluğu altında iken meydana gelecek risklere karşı karaya çekilmesinden, denize indirilmesine kadarki dönem için yapılır.

Ticari amaçla kullanılan gemi ve teknelerin herhangi bir sebeple tamiri gerekebileceği gibi rutin bakımları için de kızağa çekilmesi yapılır. Ayrıca yeni yapılmakta olan gemi veya teknelerde inşa esnasında çeşitli sorunların ve hasarların oluşması mümkündür. Bu risklerin geminin kızağa çekilmesinden itibaren, tamirat veya inşaat bitene kadar devam eden süreçte gerçekleşmesi halinde, gemi veya tekne sahibinin maddi anlamda zararı ortaya çıkar.

Tekne ve gemi inşaatı sigortası teminatları nelerdir ?

online_tekne_sigortasi_hesaplamaTekne ve gemi inşaatı sigortası teminat kapsamı, Gemi İnşaatlarına özgü Londra Sigortacılar Birliği Klozları ile belirlenmiştir. Uluslararası düzeyde belirlenen bu teminatlar;

  • Teknenin kızağa konulduğu andan teknenin denize indirilmesine kadar, inşaat veya tamir esnasında ortaya çıkabilecek rizikolar,
  • Kızağa çekilmeden önceki riskler,
  • Kızaktan indirildikten sonra inşa veya tamirat sonucu ortaya çıkan riskler,
  • Denize indirme esnasında ortaya çıkan riskler,
  • Donatana teslim veya seyir denemeleri esnasındaki riskler,

Güvence altına alınabilir.

Tekne ve gemi inşaatı sigortası 1 yıldan uzun süre için yapılabileceği gibi inşaat veya tamirat devam ettiği sürece her yıl yenilenebilir. Ek teminatlar ile poliçe kapsamının genişletilmesi mümkündür.

TELEFONDA GÖRÜŞMEK İÇİN ARAYIN