BES bireysel emeklilik sigortası halk arasında bireysel emeklilik sistemi olarak da bilinmektedir. BES bireysel emeklilik sigortası kişilerin daha düzenli birikimler yapmasını sağlamaktadır. Bu sigorta sayesinde sigortalı olan kişi emekliliğinde daha rahat bir hayat sürebilmektedir. BES sistemi de kişilerin ilerleyen zamanlarda hayatlarını maddi açıdan güvenli şekilde geçirmeleri için tasarlanmıştır.

BES sigortası genel olarak geleceğin teminat altına alınmasına dayanır. Bireysel emeklilik sistemi sigortası bireylerin emeklilik dönemlerini rahatlıkla yaşayabilmelerini sağlar. Özellikle kişinin gelir kazanmaya başladığı oluşturulan bir genel sigortadır. Bu sigortanın en büyük özelliği ise kamu tarafından destekleniyor olmasıdır.

BES bireysel emeklilik sigortası sayesinde bireyler emeklilik dönemlerinde, yaptıkları birikimlerle bir ek gelir sağlayabilirler. BES bireysel emeklilik sigortası Hazine Müsteşarlığı ve SPK tarafından denetim altında tutulur. Bu sebeple yalnızca bu denetime tabii olan özel emeklilik şirketleri tarafından bu sigorta başlatılabilir. Sigortanın ana kapsamı emeklilik dönemlerini teminat altına almaktır. BES bireysel emeklilik sigortası kişilerin isteği üzerine oluşturulur. Yani, gönüllü katılım söz konusudur. Bu sebepten dolayı herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

BES Bireysel Emeklilik Sigortasında Devlet Katkısı BES bireysel emeklilik sigortası kamu tarafından desteklenen bir sigortadır. Bu sebeple sigorta kapsamına dahil olan kişiler devlet katkısını da almaya hak kazanırlar. Kısacası, bireysel emeklilik sigortasında devletin tüm katılımcılara, bu sisteme teşvik amacıyla belirli tutarlarda ödeme yapar. BES sistemine bağlı olarak bireysel emeklilik sigortasına katkı payı ödeyen herkes devlet katkısından yararlanabilecektir.

Devlet katkısından yararlanmak için sigortalıların vergi mükellefi olması durumuna bakılmaz. Eğer kişi 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise devlet katkısından da faydalanabilirler. Devlet katkısından yararlanmak için ödenen payın bireysel olmasına da dikkat edilmez. İster bireysel isterseniz gruba bağlı olarak katkı payları ödeyebilirsiniz. Katkı payını ödedikten sonra devlet katkısından da yararlanmış olursunuz.

Devlet katkı payı ödenen sigorta payı ile ilgilidir. Yani siz ne kadar pay öderseniz belirli oranda devlet katkısına sahip olursunuz. 2013 yılından itibaren BES sisteminde %25 devlet katkısı bulunmaktadır. Yani, yatırdığınız tutarın %25’i kadarını devlet katkı payı olarak alırsınız. Bu tutarı artırarak daha fazla devlet katkısı da kazanmış olursunuz.

BES Bireysel Emeklilik Sigortası Katılımcı Hakları

BES bireysel emeklilik sigortasına 18 yaşını dolduran herkes katılabilir. Katılımcıların hem sigortadan hem de devlet katkısından yararlanması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. BES bireysel emeklilik sigortasına dahil olan kişiler belirli hakları da kazanırlar. Bu haklardan en önemlisi; katılımcıların 56 yaşına gelmeleri ile beraber emeklilik hakkı kazanmalarıdır. BES sigortası katılımcıların gönüllü olmaları üzerine oluşturulur.

Katılımcılar, tamamen kendi ihtiyaçlarına ve yatırım durumlarına göre sigorta sözleşmesini imzalarlar. Katılımcılar bu sigorta kapsamına dahil olduktan sonra en az 10 yıl sistemde kalmak zorundadırlar. Sistem içerisindeyken gerekli şartları sağladıktan sonra ise 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Sigorta kapsamında amaç katılımcıların vergi anlamında en fazla faydayı sağlamalarıdır. Katılımcılar sistemden diledikleri zaman stopaj vergilerini ödeyerek ayrılabilirler. Bireysel emeklilik sistemi zamanla kişilere farklı faydalar da sağlamaktadır. Bu sigorta kapsamına dahil olan kullanıcılar bireysel emeklilik planları içerisinde değerlendirilmeye başlanır. Katılımcılar için bu sigorta ileriye yönelik bir yatırım gibidir. Emeklilik dönemlerinde kişilerin ek kazanç sağlamasına yardımcı olur.

BES Bireysel Emeklilik Sigortasında Emeklilik BES bireysel emeklilik sigortası bazı şartlar ile kişilere farklı haklar tanımaktadır. Özellikle bu sistemde emekli olabilmek için öncelikle en az 10 yıl sisteminde kalmak gerekir. Ayrıca, emekli olabilmek için katılımcıların 56 yaşını doldurması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler BES sisteminde ek kazanç sağlayabilir. Katılımcılar şartları sağladıktan sonra isterlerse tek seferde, isterlerse de toplu olarak ödemelerini alabilirler.

Katılımcılar bir emeklilik şirketi ile BES sigortalarının başlangıcını yapabilir. Katılımcı aynı emeklilik şirketinde seçmiş olduğu planı yılda en fazla dört defa değiştirebilir. Aynı şekilde fon oranlarındaki dağılımı ise yılda en fazla altı kez değiştirebilirler. Katılımcılar dilerse emekli olmadan önce de sistemden ayrılabilirler.

Emekliliğe hak kazanan kişilerin birikimlerine göre paralarını toplu alma hakları da bulunmaktadır. Ayrıca, birikimleri dilerlerse aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak alabilirler. Katılımcılar eğer nakit sıkıntısına düşerse katkı paylarını ödemeye ara verebilirler. Diledikleri zaman da tekrar katkı payı ödemeye başlayabilirler. Katılımcının emekli olmasını sağlayan bu sistem katılımcıya her türlü kolaylık da sağlamaktadır. Bu sebeple, katkı paylarını dilediğiniz gibi durdurabilir, tekrar ödemeye başlayabilirsiniz.

BES Bireysel Emeklilik Sigortası ve Sosyal Güvenlik Hizmeti BES bireysel emeklilik sigortası sosyal güvenlik sigortasının tamamlayıcı parçası gibidir. Bes sisteminden faydalanmak için bir sosyal güvenlik sigortası kapsamında bulunmanız gerekmez. Fiili ehliyete sahip olan herkes BES sistemine dahil olabilir.

Sisteme dahil olmak için farklı bir sigortanın olma zorunluluğu yoktur. Eğer, kişiler sosyal güvenlik sigortası kapsamında ise yine bu sigorta hakları devam edecektir. Yani, BES sistemine dahil olduğunuzda diğer sigorta hakları kaybedilmez.

BES – Bireysel Emeklilik Sigortası