FORMU DOLDURUN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM

  Adınız Soyadınız
  Telefon
  TC Numarası

  Kişisel sorumluluk sigortası hakkında tüm detaylar bu sayfada… Hukuk yasasına göre bir veya birkaç kişi istemeyerek birine zarar verirse verdikleri zarardan sorumludurlar. Örneğin evinizin balkonundan bir mermer parçası haberiniz olmadan, o an orada bulunan bir kişinin üzerine düşerse sorumluluk size aittir. Hukuk kurallarına göre de kendisine zarar gelen kişi size tazminat davası açarsa, tazminatı ödemekle yükümlü olursunuz. Sizin bir ihmaliniz söz konusu olduğundan mahkeme sizi neticede haksız bulur. Ancak kişisel sorumluluk sigortası sizi bilmediğiniz ve istemeyerek verdiğiniz zararlarda hakkınızı korur ve sizi üçüncü kişilere karşı güvence altına alır. Yani oluşabilecek maddi manevi zararlarda sizi yükümlülükten koruyarak hak sahiplerine gereken tazminat ödemelerini yapar.

  Sigorta kurallarına baktığımızda, kişisel sorumluluk sigortası da mali yükümlülük sigortasının genel geçer kurallarına tabidir. Yani bir şirket sahibi, kendi iş yerinde istemeyerek bir işçisine maddi veya manevi bir zarar vermesi halinde, bu zararlardan sorumlu tutulmaktadır. İşveren gerekli tedbirleri almışsa bile, istemeden bir kaza olması sonucunda yine işveren sorumluluk altındadır. Her şekilde üçüncü şahısların mal veya canlarına gelebilecek herhangi bir zarardan maddi manevi tazminat ödemek zorundadırlar.

  Kişisel Sorumluluk Sigortası Yaptırmak Zorunlu mudur?

  Zorunlu değildir. İstenmeyen kazalara karşı korunmak açısından önemli olsa da isteğe bağlı bir sigortadır. Ata Sigorta Brokerliğida bunun hakkında yeterli bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Sorumluluk Sigortasının Kapsama Alanı

  • Oluşan kazalar, sigorta süresi dolmadan olmalıdır. Yani kazanın olduğu zaman sigorta süresi devam etmelidir.
  • Kazaların sonucunda üçüncü şahıslar ya ölmüş olmalı ya yaralanmış olmalı ya da sağlıklarını kaybetmiş olmalıdırlar.
  • Diğer bir kapsama şeklinde üçüncü şahıslar kazadan sonra mal varlıklarında zarara uğramış olmalıdırlar.
  • Sigorta yaptıran kişi ile zarara uğrayan üçüncü şahısların arasında hukuki açıdan bir faaliyet, birliktelik olmalıdır. Yani üçüncü şahıslarla aralarında bir ilişki mutlaka bulunmalıdır.

  Bunlara benzer gereklilikler sigorta şirketi tarafından yerinde bulunduğu zaman, kişisel sorumluluk sigortası devreye girer. Kişisel sorumluluk sigortası, sigortayı yaptıran kişiyi, üçüncü şahıslardan gelebilecek haklı veya haksız isteklere karşı da koruma altına alır.

  Kişisel Sorumluluk Sigortasını Kapsamında Olmayan Durumlar

  • Bilerek veya isteyerek verilen zararlar sonucu kişisel sorumluluk sigortası devre dışı kalır.
  • İşverenin yasal sorumluluğunu aşan aşırı, ölçüsüz talepler olması dışında devre dışı kalır.
  • Sigortayı yaptıran kişinin, vekaleti altında bulunan, yani çocukları, eşi, anne veya babası, edindiği evlatlıkları, kardeşleri, evlatlarının eşleri, bakım yaptırdığı diğer akrabaları, yakın ilişkide olduğu akrabaları, aynı evde oturduğu veya oturmuş olduğu akrabaları tarafından gelen talepler, sigortanın kapsamının dışında kalır. Bunun nedeni sigorta şirketinin kasti durumlara karşı kendini güvence altında tutmasıdır.
  • Şayet kişisel sorumluluk sigortası yaptıran bir birey değil de bir iş yeri ise bu iş yerinin akrabaları ve yakınları tarafından oluşan talepler sigorta kapsamının dışında tutulmaktadır.
  • Römorklar, motorlu araçlar, motorlu bisiketler, hava araçları ve her türlü nakil araçlarının sürücüleri olan şahıslara olan talepler.

  Sigorta Doğal Felaketler Sonucunda Kapsamı Alanı Dışında Kalır

  • Her türlü savaş durumlarında, çarpışmalarda, istilalarda, iç savaşlarda, askeri ihtilallerde ve ayaklanmalardan doğan sorunlardan dolayı olan talepler, sigorta kapsamı dışında tutulur.
  • At yarışları, boks müsabakaları, güreş gibi katılmaktan dolayı ortaya çıkan talepler sigorta kapsamı dışında kaldığı için geçersiz sayılmaktadır.
  • Olası deprem durumlarında, toprak kaymalarında, su taşmalarında, yanardağ patlamalarında, yangınlarda, sis gibi doğal yollarla oluşmuş nedenlerden ötürü oluşan zararlar yine kişisel sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalır.
  • Sigorta yaptıran kişilere, zarara uğramış olan üçüncü şahıslar tarafından verilen malların olası durumlarda zarara uğraması sonucu sigorta devre dışı kalır. Yani üçüncü şahısların kendi mallarını sigortayı yaptıran kişilere kendi rızaları sonucunda vermeleri, teslim etmeleri sonucunda sigorta kapsamı altına girmez.
  • Kişisel sorumluluk sigortası yaptıran kişinin adına hareket eden, çalışan kişiler tarafından üretilmiş veya işletilmiş mallarda, yapılan işin veya yapılan teslimatın, kusurlu görülmesi sonucundan doğan zararlar da sigorta güvencesi altında tutulmaz.
  • Aynı şekilde kişilerin çalıştıkları, şirkete veya bir başka iş yerine verdiği zararlar da sigortanın kapsama alanının dışında kalır.
  • Ülkedeki istem dışı terör eylemleri ve bunun sonucunda devlet tarafından verilen resmi kararların sonucunda meydana gelebilecek zararlardan sigorta şirketi sorumlu tutulamaz.

  Sigorta Şirketinin Yükümlülüğü

  Sigorta şirketi, kişisel sorumluluk sigortası kapsamı altında olan ve genel sigorta kuralları kapsamında bulunan zararı karşılamakla yükümlüdür ve üstlenmiştir. Sigorta şirketi bunun güvencesini vermektedir. Bu güvence iş yeri sahibinin sigorta süresi içerisinde yürüttüğü, iş faaliyetleri yüzünden oluşan zararları, sigorta süreci içerisinde ve sigortanın bitiminden iki yıl sonrasına kadar üstlenmektedir. Elbette her kişisel sorumluluk sigortası yapan şirketlerin kuralları tıpatıp aynı değildir.

  Sigorta şirketinden bir diğerine farklılık gösteriyor olabilir. Yani kişisel sorumluluk sigortalarının tamamı aynı durumları kapsam alanında veya dışında tutmayabilir. Burada genel şartlarla beraber sigorta şirketinin kendine özgü olan şartları da göz önünde bulundurularak sigorta işlemleri yapılmalıdır.

  Kişisel sorumluluk sigortası yaptıracak şahısların, kendine uygun sigorta şirketini seçmek için uzman danışmanların bilgilerine başvurmaları daha doğru olabilir. En azından sigortayı yapacak kişinin sigorta şirketlerinin kapsama alanlarını araştırmasında fayda vardır. Ata Sigorta Brokerliği size yardımcı olabilecek ve taleplerinizi karşılayabilecek bir sigorta şirketidir.

  Kişisel Sorumluluk Sigortası