FORMU DOLDURUN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM

  Adınız Soyadınız
  Telefon
  TC Numarası

  Tehlikeli madde sigortası ve TÜPGAZ sorumluluk sigortası, 2010 yılında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ile  “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” ve bu karara istinaden düzenlenen yayımlanan  “Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenmiş ve bazı ticari kuruluşlar için yapılması yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.

  Sigorta, doğal veya sentetik, sıvı veya gaz şeklindeki her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretim, depolama, taşıma, satış ve kullanımı gibi faaliyetleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin yaptırması zorunlu bir sigortadır. Faaliyetleri esnasında meydana gelecek kazalar sonucunda 3.kişilerin uğrayacakları maddi ve fiziki zararları teminat altına almayı amaçlar.

  Teknolojinin gelişmesi ve doğal enerji kaynaklarının üretim ve kullanımının artması ile yanıcı ve patlayıcı maddeler hayatımızın her alanına girmiş durumda. Özellikle doğalgaz, tüpgaz gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı alanlar yanında şehir içinde bulunan akaryakıt istasyonları risk oluşturmakta. Diğer yandan inşaattan gıdaya kadar her alanda kullanılan boya, kimyasal içerikli ürünler, gübreler, asit ve baz içeren maddelerin ticaretinin yapıldığı alanlar hem çalışanlar hem de çevre için tehlike arz etmekte.

  Tehlikeli Madde Sigortası Kapsamındaki Ürünler Nelerdir?

  elektronik_cihaz_sigortasi_teminatlari

  • Petrol ve petrol ürünleri,
  • Patlayıcı maddeleri,
  • Kimyasal içeren gübreler, kimyasal tuzlar, asitler ve bazlar, kimyasal içerikli boyaları,
  • Diğer kimyasal içerikli maddeleri (oksijen asetilen karpit, sentetik benzinler, peroksit ve benzerleri)
  • Perakende olarak satılanlar hariç aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları gibi ürünleri,
  • Perakende satılanlar dışında ispirto, alkol ve kibrit gibi ürünleri,
  • Sıvılaştırılmış petrol, petrol gazları, doğalgaz ve havagazı ürünleri,
  • Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıkları,

  Olarak belirlenmiştir. Bu maddeleri üreten, depolayan, satan, nakil için bulunduran tüm ticari işletmeler tehlikeli madde sigortası / TÜPGAZ sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Tehlikeli maddelerle ilgili bir ticari faaliyet gerçekleştiriyorsanız, kanunen yaptırmak zorunda olduğunuz tehlikeli madde sigortası ve TÜPGAZ sorumluluk poliçesi hakkında,  teminatlar ve diğer detayları öğrenmek için bizimle irtibata geçebilir, her biri alanında uzman ürün Ata Brokerlik danışmanlarımızdan anlaşılabilir ve uzman düzeyinde bilgi alabilirsiniz.

  Tehlikeli Madde Sigortası & TÜPGAZ Sorumluluk Sigortası