Ürün sorumluluk sigortası, sorumluluk sigortalarının bir çeşididir. Ürün sorumluluk sigortasını şöyle tanımlayabiliriz. Bir malın üretimi veya üçüncü kişiler tarafından kullanılması sırasında, oluşabilecek maddi ve manevi zararları, sigortayı yaptırmış kişiyi korumak amacı taşıyan bir sigorta çeşididir. Yani oluşabilecek bir zarardan sonra gelişebilecek tazminat taleplerini karşılamaktadır. Ürün geri çağırma sorumluluk sigortası ise ürün sorumluluk sigortasının deyim yerindeyse tamamlayıcı görevi görmektedir. Ürün geri çağırma sorumluluk sigortasını şöyle tanımlayabiliriz.

Bir mal üretimden sonra dağıtılmaya başlar. Şayet o malın üretiminden doğan kusurlar, dağıtım sırasında üçüncü şahıslara zarar verecek veya verebilecek potansiyele sahipse, malın geri toplanması zorunlu olur. İşte ürün geri çağırma sorumluluk sigortası da ürünün toplatılması esnasında doğacak masrafları ödemekle yükümlü olmak durumundadır. Elbette ürünün kusurlu olması da uzmanları tarafından veya sigorta gözlemcileri tarafından denetlenir. Yani objektif bir gözle ürünün geri toplanmasına neden olacak kusurlar tespit edilir.

Tüketici Yasal Olarak Korunmaktadır

Ürünün toplatılmasından sonraki süreçte de şayet maddi hasarlar meydana gelirse ürün sahibi yine yasal olarak sorumluluk sahibi olan kişi olur. İşte ürün geri çağırma sorumluluk sigortası burada da devreye girerek, sigortayı yaptıran şahsı koruma altına almış olur. Bir üretici firma bir malı piyasaya sürüyorsa, o ürünün geri toplatılması gerekebileceğini önceden planlamalıdır. Ürün geri çağırma sorumluluk sigortasını da bu doğrultuda, maddi zararlara uğramamak için yapmalıdır. Eğer bu planlamayı yaptırdığı takdirde, ürün geri çağırma sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa, geri toplama ve sonrasındaki bütün zararları yasal bir biçimde ödemek zorunda kalacaktır. Nitekim profesyonel firmalar ürettikleri mallara ne kadar güvenseler de, olabilecek hasarlardan, maddi zarara uğramamak adına, ürün geri çağırma sorumluluk sigortasını yaptırırlar.

Bu ürün geri çağırma hadiselerini nitekim yakın bir zaman da Volkswagen gibi büyük bir firma bile etkilenmiştir. Küçük bir problemden dolayı yaklaşık olarak 170 bin aracını geri çekmiştir. Eğer volkswagen firmasının ürün geri çağırma sorumluluk sigortasını yapmadığını düşünürsek ne kadar büyük bir zarara uğradığını az çok tahmin edebiliriz. Elbette küçük firmalarda kendi bütçelerini düşünerek sigortalarını yaparlarsa olası bir maddi zararın önüne geçmiş olurlar. Aksi halde küçük bir firma, ürün geri çağırma sigortasını yaptırmazsa firmanın batma olasılığı bile bulunur.

Ürün Geri Çağırma Sigortasının Güvencesi Altında Olan Durumlar

 • Dağıtımı yapan kişilere veya kurumlara verilen masrafları karşılama
 • Kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiği durumlarda oluşacak masrafları karşılama
 • Geri çağrılan ürünler nereye toplanacaksa oraya taşıma ve iade masraflarını karşılar
 • Hasarlı olan malların geri toplatıldıktan sonraki aşamadan ürünün yok etme masraflarını karşılar
 • Ayrıca geri çağrılan mallar, yok edilmeden önce mutlaka bir sınıflandırmaya tabi tutulurlar. Bu sınıflandırmaları yaparken doğacak maddi talepleri karşılar
 • Geri toplatılmış ürün aşama aşama nereye götürülecek, nerede saklanacaksa masrafları karşılar
 • Toplatılan malların kusurlarını test etmek için doğacak olan masrafları karşılama
 • Geri alınan malların küçük kusurları varsa şayet, onları onarma masraflarını karşılar.
 • Bir şirket mallarını toplatmaya başladığında mutlaka personeline ihtiyaç duyacaktır. Doğal olarak personelinin ek mesai ücretlerini de karşılamak zorunda kalacaktır. Ancak ürün geri çağırma sorumluluk sigortası oluşacak ek mesai masraflarını karşılar
 • Toplatılan malların, nakil işlemlerinde oluşacak masrafları karşılar
 • Toplatılan malların kontrolleri sırasında oluşacak masrafları da ürün geri çağırma sorumluluk sigortası kapsamı altına girer.

Kaliteli Hizmet Ata Sigorta Brokerliği’da

Ata sigorta, ürün geri çağırma sigortasını sunarken, hasarın en aza indirilmesi için, işinin uzmanları olan mühendisler tarafından kontrolleri yapar. Ayrıca ürünün a’dan z’ye toplatma, kontrol etme, taşıma gibi birçok işlemi yapar. Ata sigorta, güçlü halkla ilişkiler uzman kadrosuyla da size gereken bütün desteği, aklınıza takılan herhangi bir konuyu sağlar.

Bilindiği üzere tüketiciyi koruma yasaları, anayasamızda mevcuttur. Bu yasalar tüketicinin, kusurlu mallar sonucunda zarara uğramasına engel olmaya tüketiciyi korumaya yöneliktir. Yasaya göre; kusurlu malların sebep verdiği tüm zararların, üreticiyi, satıcıları, ithalatçıların ürünün tüketicisine vereceği herhangi bir zarardan ötürü, sorumluluk altında tutar. Yine aynı yasaya göre, kusurlu olan malın kusurlu olduğu bilinmese dahi, üretici ve diğerlerinin sorumluluğunun olduğunu açıklar.

Nitekim, Avrupa Birliğinin 1985 yılında, yayınlamış olduğu ürün geri çağırma sorumluluk sigortası politikaları esasında da ürünlerin kusurlu olması neticesinde, üreticileri tüketiciler karşısında sorumlu tuttuğunu ilan etmiştir. Yani Avrupa Yasaları da tüketicinin herhangi bir zarara uğraması sonucunda, üreticilerin tüketiciye maddi ve manevi tazminat ödemesini ön görmüştür. Üretici dışında kalan ithalatçıların, dağıtıcıların da sorumlu olduğunu belirten yasaları da mevcuttur.

Ata Sigorta Brokerliği’ya Hemen Başvurun

Ürün geri çağırma sorumluluk sigortasının uygulanması, neyi ve neleri kapsadığı, neleri kapsam dışında tuttuğunu, hangi güvenceleri verdiğini ve buna benzer kafanıza takılan herhangi bir konuda bilgi almak isterseniz ata sigorta her daim yanınızdadır. Ata sigortaya ulaşmak için yapmanız gereken tek şey linke tıklamanız olacaktır. https://atabrokerlik.com/

Ata sigorta size ve işinize değer veren bir firmadır. Sizin önceliklerinizi öncelik olarak tutar. Siz de haklarınızı öğrenmek, sigorta işlemlerinizi yapmak istiyorsanız buyurun gelin!

Ürün Geri Çağırma Sorumluluk Sigortası